На головну сторінку
На головну сторінку
Про БестЗвіт Програми Оновлення Реєстраційний ключ Як придбати Консультації Дилери СОІД Бухгалтерський клуб


  29-04-2013р.

 

 ЗМІНИ у ОНОВЛЕННІ 2.71!


      ОНОВЛЕНІ ДОВІДНИКИ:

1. "Нормативи забруднення навколишнього середовища"
    Використовується у податкових звітах:  
    J0320101    Дод.1. Розрахунок податкових зобов'язань з екологічного податку… за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення
    J0320201    Дод.2. Розрахунок податкових зобов'язань з екологічного податку за викиди.. пересувними джерелами забруднення
    J0320301    Дод.3. Розрахунок податкових зобов'язань з екологічного податку за скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти..
    J0320401    Дод.4.  Розрахунок податкового зобов'язання з екологічного податку за розміщення відходів

2. "ПІЛЬГИ"
     У відповідності із змінами податкових пільг, затвердженими Міністерством доходів і зборів України станом на 01.04.2013 (Довідник №65/1 податкових пільг, що є втратами доходів бюджету, та Довідник №65/2 інших податкових пільг).
     Довідник використовується у податкових звітах:
    J0201405    Ф.№1-ПП (кв, рік) Звіт  про суми податкових пільг
    F0201405    Ф.№1-ПП (кв, рік) Звіт  про суми податкових пільг

3. "Одиниці виміру"

4. "Відділення ФСС з ТВП"

5. "Послуги"
    Використовується у статистичній формі S0500906 9-ЗЕЗ. Звіт про експорт (імпорт) послуг).

6. НПП новий
    Використовується у статистичних формах:
    S0423108 1-П (ю). Терміновий звіт про виробництво промислової продукції (товарів, послуг) за видами
    S0423109 1-П (ф). Терміновий звіт про виробництво промислової продукції (товарів, послуг) за видами

6. "Класифікатор професій" - для форми "S0300701  7-ПВ. Звіт про заробітну плату за професіями окремих працівників".
    
      НОВІ ФОРМИ:
 
  ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ
J0120303        Додаток ЦП до Податкової декларації з податку на прибуток 
J0150303        Додаток ЦП до Податкової декларації з податку на прибуток 
J0130203        Додаток ЦП до Податкової декларації з податку на прибуток
J0140204        Додаток ЦП до Податкової декларації  з податку на прибуток
J0110304        Додаток ЦП до Податкової декларації з податку на прибуток

J0103505        Податкова декларація платника єдиного податку - юридичної особи
J0135002        Дод.1 до податкової декларації платника єдиного податку - юридичної особи
F0103304    Податкова декларація платника єдиного податку - фізичної особи - підприємця
F0103402    (для I і II групи) Податкова декларація платника єдиного податку - фізичної особи - підприємця
Зверніть увагу - згідно з абзацом другим пункту 46.6 статті 46 Податкового кодексу України від 02.12.2010 N 2755-VI, зі змінами та доповненнями, нові форми декларацій (розрахунків) набирають чинності для складання звітності за податковий період, що настає за податковим періодом, у якому відбулося їх оприлюднення.
Форми по єдиному податку були опубліковані 08 січня 2013 року у Офіційному віснику України, 2012, N 100 (08.01.2013), ст. 4061
Тому першим періодом подання звітів буде I півріччя 2013 року. У програмі форми відкриті 01.04.2013 року.

J0900107        Форма № 1. Баланс (Звіт про фінансовий стан)
J0901701        Форма № 1-к. Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан)
J0901801        Форма № 2-к. Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
J0900207        Форма № 2. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

  МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ / МОНІТОРИНГ
SM100102    Дод.1. Перелік критеріїв оцінки результатів фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання
SM100202    Дод.2. Загальна інформація про суб'єкти господарювання, що належать до сфери управління
SM100302    Дод.3.  Соціально-економічні показники діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління
SM100402    Дод.4. Показники виконання фінансових планів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління
SM100502    Дод.5. Показники стану активів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління
SM100602    Дод.6. Показники фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління
SM100702    Дод.7. Коефіцієнтний аналіз діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління
SM100802    Дод.8. Інформація щодо оцінки результатів фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління
SM100912    Дод.9.1. Інформація про прийняті управлінські рішення стосовно відчуження державного майна суб'єкта управління
SM100922    Дод.9.2. Інформація про приватизацію державного майна
SM100932    Дод.9.3. Інформація про прийняті управлінські рішення стосовно оренди державного майна суб'єкта управління
SM100942    Дод.9.4. Інформація про прийняті управлінські рішення стосовно передачі державного майна суб'єкта управління
SM100952    Дод.9.5. Інформація про прийняті управлінські рішення щодо списання державного майна суб'єкта управління
SM100962    Дод.9.6. Інформація про прийняті інші управлінські рішення стосовно державного майна суб'єкта управління
SM101002    Дод.10. Інформація щодо здійснення суб'єктом управління заходів щодо вдосконалення умов господарювання та проведення державної політики в галузі
SM101102    Дод.11.Інформація щодо суб'єктів господарювання державного сектору економіки
SM101202    Дод.12. Інформація щодо призначення керівників суб'єктів господарювання за конкурсом та укладених контрактів 
 
  АГЕНТСТВО ДЕРЖМАЙНА
S2820111    Ф1. Баланс
S2820211    Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)
S2800214    2-інвестиції. Капітальні інвестиції (квартальна)
S2801111    008 1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)
S2829813    Акт прийомки квартальної звітності
S2800103    007 ФЗв Зведена таблиця основних показників, які комплексно характеризують господарську діяльність підприємства
S2800305    008 Довідкова інформація по окремих показниках фінансово-господарської діяльності підприємств

  МІНПАЛИВЕНЕРГО
PE100111    Ф1. Баланс
PE100211    Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)
PE001210    2-інвестиції. Капітальні інвестиції (квартальна)

  УКРОБОРОНПРОМ
UOP10111    Ф1. Баланс
UOP20211    Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)
UOP31110    1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)
UOP90701    Додаток 7. Показники фінансово-економічної діяльності  державного (казенного) підприємства
UOP90501    Додаток 5. Довідка щодо сплати податків та обов’язкових зборів

  ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ
S1900609    1-торги. Звіт про проведення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти
S0300701    7-ПВ. Звіт про заробітну плату за професіями окремих працівників
S0100251    Ф2. Консолідований звіт про фінансові результати (в тисячах)
S0100211    Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)
S0100111    Ф1. Баланс
S0100151    Ф1. Консолідований баланс

  ІНША ЗВІТНІСТЬ
S0100307    Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)
S0100351    Ф3-н. Звiт про рух грошових коштiв (за непрямим методом)
S0100451    Ф3-к. Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
S0100461    Ф3-кн. Консолідоівний звiт про рух грошових коштiв (за непрямим методом)
S0104005    Ф4. Звіт про власний капітал
S0104051    Ф4-к. Консолідований звіт про власний капітал


                   ЗМІНИ у ФОРМАХ:

  ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ
J0803602        Податковий розрахунок з плати за користування надрами для видобування корисних копалин
J0836103        Дод. 1. Розрахунок податкового зобов'язання з плати за користування надрами для видобування корисних копалин
J0836203        Дод. 2. Розрахунок податкового зобов'язання з плати за користування надрами для видобування корисних копалин
F0803602    Податковий розрахунок з плати за користування надрами для видобування корисних копалин
F0836103    Дод. 1. Розрахунок податкового зобов'язання з плати за користування надрами для видобування корисних копалин
F0836203    Дод. 2. Розрахунок податкового зобов'язання з плати за користування надрами для видобування корисних копалин

    Реалізований алгоритм розрахунку у Розділі IV звіту:
J0165301        Відомості про доходи (прибуток),що звільн. від оподатк. на підставі  міжнародних дог. України
   
    (У наступних формах збільшена кількість символів до 600 у полі "Зміст доповнення")
J0100112        Податкова декларація з податку на прибуток підприємства
J0120012        Податкова декларація з податку на прибуток підприємства (суб'єкта космічної діяльності)
J0100512        Податкова декларація з податку на прибуток підприємства (с/г підпр)
J0100310        Декларація з податку на прибуток банку
J0100412        Декларація з податку на доходи (прибуток) страховика
J0101707        Розрахунок податкових зобов'язань щодо сплати консолідованого податку на прибуток
   
    (в алгоритмі розрахунків наступних форм оновлений розмір мін. з/п станом 01.01.2013)
F0111502    Дод.5 до розділу ІІІ податкової декларації про майновий стан і доходи
F0111702    Додаток 7 до податкової декларації про майновий стан і доходи
F0121502    Дод.5 до розділу ІІІ податкової декларації про майновий стан і доходи
F0121702    Додаток 7 до розділу II податкової декларації про майновий стан і доходи
   
    (За вимогою ДПС заблокована можливість проставляння відмітки у полі "Відмітка про перехід на місячний податковий період...")
J0209005        Податкова декларація з ПДВ (скорочена)
J0209404        Податкова декларація з ПДВ (спеціальна)
J0200812        Податкова декларація з ПДВ (переробного підприємства)
   
    (За вимогою ДПС змінена схема .xsd)
J0294601        Дод.7 Розрахунок (перерах) частки використ товарів/послуг, необор активів в оподатк операціях (Д7)
J0290701        Дод.7 Розрахунок (перерах) частки використ товарів/послуг, необор активів в оподатк операціях (Д7)
J0285701        Дод.7 Розрахунок (перерах) частки використ товарів/послуг, необор активів в оподатк операціях (Д7)
J0215704        Дод.7 Розрахунок (перерах) частки використ товарів/послуг, необор активів в оподатк операціях (Д7)
F0215704    Дод.7 Розрахунок (перерах) частки використ товарів/послуг, необор активів в оподатк операціях (Д7)
   
    (Виправлена помилка вивантаження в формат .xml поля Рік)
J0299805        Дод.4. Заява про повернення суми бюджетного відшкодування (Д4)
   
    (внесені корективи в наступні форми, а саме - в рядку 2300 "Витрати(дохід) з податку на прибуток" дужки не проставляються)
J0900207        Форма № 2. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
J0901801        Форма № 2-к. Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

  ПЕНСІЙНИЙ ФОНД:
  Згідно рекомендацій Пенсійного фонду України у модулі ЄСВ в Додатку 4 у:
- Таблиці 8 (E0408F01) додано перевірку на правильність заповнення полів, а саме: сума поля 16 «Сума нарахованого грошового забезпечення...» не повинна перевищувати суму поля 15 «Загальна сума нарахованого грошового забезпечення...».
-  Таблиці 6 (E0406F01) додані та відкориговані контролі.

  ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ
S0700709    2-буд. Звіт про реалізацію дозвільного документа на виконання будівельних робіт
S0700608    1-буд. Інформація про одержання дозвільного документа на виконання будівельних робіт
S2700408    4-сг (річна). Посівні площі сільськогосподарських культур
S1201306    13-зв'язок. Звіт про наявність засобів зв'язку
S3200305    1-громадська організація. Звіт про діяльність громадської організації
S0601310    1-опт (кв). Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі
S0301110    1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)
S1001010    10-зез (з дин. табл). Звіт про іноземні інвестиції в Україну
S1001308    13-зез (з дин. табл). Звіт про інвестиції з України в економіку країн світу
S0100211    Ф2  Звіт про фінансові результати   (внесено корективи, а саме - в рядку 2300 "Витрати(дохід) з податку на прибуток" дужки не проставляються)
S0100251    Ф2. Консолідований звіт про фінансові результати (в тисячах)    (внесено корективи, а саме - в рядку 2300 "Витрати(дохід) з податку на прибуток" дужки не проставляються)
   
    (На прохання ДССУ відредаговані контролі у звітах):
S1605106    51-авто. Звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом
S2702409    24-сг (міс). Стан тваринництва
S0800305    1-субсидії (паливо). Про надання населенню субсидій готівкою на відшкодування витрат   для придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива
S0500906    9-ЗЕЗ. Звіт про експорт (імпорт) послуг  (закрита можливість вибирати із довідника валюту з кодом "0 - немає валюти")

  АГЕНТСТВО ДЕРЖМАЙНА
S2830305    Показники виконання фінансового плану
    (Додані нові перевірки, реалізоване автозаповнення)
S2801111    1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)
S2800103    ФЗв Зведена таблиця основних показників, які комплексно характеризують господарську діяльність підприємства
S2800305    Довідкова інформація по окремих показниках фінансово-господарської діяльності підприємств
S2800502    Ф1-КЗ Кредиторська заборгованість підприємств (організацій по окремих показниках звітності)
S2808207    Розрахунок частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями
S2820111    Ф1. Баланс   
S2820211    Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)
   
  МІНПАЛИВЕНЕРГО
 (Додані нові перевірки, реалізоване автозаповнення)
PE402101    Звіт керівника підприємства ДП
PE402001    Додаткова угода до умов контракту ДП
PE401101    Звіт керівника підприємства ВАТ
PE100111    Ф1. Баланс
PE100211    Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)
PE000305    Показники виконання фінансового плану (Відмінені перевірки на "старі" форми)

УкрОборонПром
UOP90701    Додаток 7. Показники фінансово-економічної діяльності державного (казенного) підприємства
UOP31110    1-ПВ. Звіт з праці (квартальна) 
UOP19101    Звіт про фінансовий стан
UOP00305    Показники виконання фінансового плану
UOP00105    Фінансовий план підприємства
UOP40001    Звіт керівника підприємства про виконання показників ефективності використання державного майна і прибутку, а також майнового стану Підприємства
UOP90501    Додаток 5. Довідка щодо сплати податків та обов’язкових зборів
UOP20208    Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)
UOP29201    Звіт про доходи та витрати 
UOP90301    Додаток 3. Розшифровка до форми 1-Б державного (казенного) підприємства
 (Додані нові перевірки)
UOP10111    Ф1. Баланс
UOP20211    Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)
UOP40001    Звіт керівника підприємства про виконання показників ефективності використання державного майна і прибутку, а також майнового стану Підприємства

 

 


Ви можете знайти пакет за адресою   ftp://ftp.bestzvit.com.ua/BZAUDIT/AUDIT_update/

 Designed & Developed by
Alesya Pershina
lexika@intelserv.kiev.ua