На головну сторінку
На головну сторінку
Про БестЗвіт Програми Оновлення Реєстраційний ключ Як придбати Консультації Дилери СОІД Бухгалтерський клуб


  17-07-2013р.

ЗМІНИ у ОНОВЛЕННІ 2.67!


      ЗМІНИ у ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ:

1. Оптимізовано та пришвидшено створення документів у програмі.  

2. ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ
   2.1. Реалізоване відображення провідних нулів (що знаходяться на початку) у номері "старої" податкової накладної (J1201002) в Дод.2 (J(F)1201204) і Дод.1 (J1201104) та перенесення такого номеру у бланк при створенні запиту J1300101, F1300101. Виконано для можливості реєстрації Розрахунку коригування...  до ПН та отримання витягу із ЄРПН.    

   2.2. Реєстр виданих та отриманих податкових накладних
         Реалізоване коректне заповнення поля 04 "Платник" у РПН у разі ведення Реєстру філіями та структурними підрозділами платника.
         Поле заповнюється згідно з вимогами п. 4 "Порядку ведення реєстру отриманих та виданих податкових накладних" (№ 1340):
         - Найменування платника/Найменування філії_номер філії (наприклад: Підприємство/Київська філія 02) 

   2.3. Відносно номерів податкових накладних (ПН) та розрахунків коригування (РК) з нулями на початку:
ДПС надала можливість реєстрації в ЄРПН розрахунків коригування до ПН (J1201002) за 2010 р. з нулями на початку в номері ПН.
Для реалізації цієї можливості був змінений тип поля номеру податкової накладної - з числового на текстовий, що дозволяє вказати такий номер у РК.

Але, згідно з Розділом ІІІ п.2.1. "Порядку заповнення (нового) Реєстру податкових накладних № 1340 від 17.12.2012 р." номер податкової накладної не може містити нулі на початку.
Така ж заборона для "0" в номері ПН міститься і у Листі ДПАУ від 18.07.2011 р. №12901/6/16-1115 - «порядок нумерації податкових накладних встановлено за принципом повної чисельної послідовності натуральних чисел (1,2,3,4 і т.д.) і не передбачає застосування інших принципів нумерації та кодування в порядковому номері».

Тому в нових ПН і РК, які створюються у поточному періоді, введений контроль на заповнення номеру при перевірці по F4 з відображенням попередження: «Поле «Порядковий номер» не повинно містити нулів на початку номера».

3. Додане нове поле в картку установи/Підприємство:
    "Органи управлiння (КОДУ)". До цього поля підключений однойменний довідник.
    БУДЬ ЛАСКА, ПЕРЕВІРТЕ ДАНІ, вибрані у цьому полі.
    Дані із довідника "Орган управління" використовуються у деяких звітах до Державної служби статистики.

4. Додані 2 нових поля в картку установи /Додатково:
    "Строки виплати з.п. за І половину місяця",
    "Строки виплати з.п. за ІІ половину місяця"
Ці поля потрібно заповнити датами виплати з/п, вони переносяться в Додаток до Таблиці 1 Додатку 4 ЄСВ (група 4 Встановлені строки виплати заробітної плати).

Якщо це поле не відображається в картці установи, потрібно:
  4.1. Відкрити картку установи.
  4.2. Із контекстного меню правою кнопкою миші обрати Настроювання...
  4.3. У закладці Додатково вибрати "Додати новий реквізит".
  4.4. Для доданого реквізиту у полі "Заголовок" внести назву - Строки виплати з.п. за І половину місяця.
  4.5. У полі "Поле БД" вибрати із списку VUPL_ZP1.
  4.6. У полі "Тип даних" внести вручну INTEGER.
  4.7. Зберегти внесені зміни. Поле буде додано у закладку Додатково.
  4.8. Таким же чином додати поле з назвою "Строки виплати з.п. за ІІ половину місяця"


      ОНОВЛЕНІ ДОВІДНИКИ:

1. "ПІДАКЦИЗНІ ТОВАРИ (НОВИЙ)"   (із групи Загальні)
   З 01.04.2013 р. змінені ставки акцизного збору на спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алког. напої, пиво, тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну - згідно зі змінами до ст.215.3 ПКУ, внесеними Законом України № 5503-VI від 20.11.2012 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо перегляду ставок деяких податків і зборів"

2. "ІНСПЕКЦІЇ"  (із групи Загальні)
    - оновлені адреси податкових інспекцій,
    - додані регіональні митниці Міндоходів;
    - оновлені назви та ЄРПОУ інспекцій.
    БУДЬ ЛАСКА, ПЕРЕВІРТЕ ДАНІ, внесені у Картці установи/Підприємство/Інспекція.
    Якщо змінились дані по податковій інспекції, потрібно відкрити податкові звіти та оновити в них поля (F5).

3. "ВІДХОДИ"
4. Довідник "Універсальний"
 (Довідники використовуються у звіті:
S1101207    1-відходи. Поводження з відходами)    
     
5. "КВЕД".
    Виконані технічні доопрацювання - змінено відображення інформації у таблиці довідника.
    Така зміна виконана для коректного перенесення та відображення даних при переході та імпорті у програму "М.Е.DOC". 
БУДЬ ЛАСКА, ПЕРЕВІРТЕ ПРАВИЛЬНІСТЬ ДАНИХ, які внесені у Картці установи/Додатково/Код по КВЕД.

6. КОДУ (Органи управління).
    З 01.07.2013 г. згідно Наказу Державної служби статистики № 143 від 07.05.2013 вводиться в дію нова класифікація органів державного управління.
    Довідник підключений до поля "Орган управління" у картці установи / Підприємство у госпрозрахунковій конфігурації картки.
    Дані із довідника "Орган управління" використовуються у деяких звітах до Державної служби статистики.
Якщо це поле не відображається в картці установи, потрібно:
  6.1. Відкрити картку установи.
  6.2. Із контекстного меню правою кнопкою миші обрати Настроювання...
  6.3. У закладці Підприємство вибрати "Додати новий реквізит".
  6.4. Для доданого реквізиту у полі "Заголовок" внести назву - Орган управління.
  6.5. Відмітити "галочкою" поле "Вибір із довідника".
  6.6. У полі "Поле БД" вибрати із списку Admin.
  6.7. У полі "Довідник" вибрати із списку довідник AdminTab.
  6.8. У полі "Тип даних" внести вручну ftString.
  6.9. У полі "Поле довідника" вибрати із списку Name.
  6.10. Зберегти внесені зміни. Поле буде додано у закладку Підприємство.


      НОВІ ФОРМИ:

  ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ
J0901004        Ф4. Звіт про власний капітал
J0902101        Ф4-к. Консолідований звіт про власний капітал
J0900903        Ф3. Звiт про рух грошових коштiв  (за прямим методом)
J0901601        Ф3-н. Звiт про рух грошових коштiв (за непрямим методом)
J0901901        Ф3-к. Консолідований звiт про рух грошових коштiв  (за прямим методом)   
J0902001        Ф3-кн. Консолідований звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
J0611302        Перерахунок податкових зобов'язань збору за спеціальне використання лісових ресурсів
J0601304        Податковий розрахунок збору за спеціальне використання лісових ресурсів
J0185301        Відомості про доходи (прибуток),що звільн. від оподатк. на підставі  міжнародних дог. України
J0610405        Перерахунок збору за  спеціальне водокорист...для потреб водного транспорту  (крім стоянк.,службово-допом)
J0600909        Податкова декларація збору: за спеціальне використання поверхневих та підземних вод
F0603406    Податкова декларація збору за спеціальне водокористування в частині використання води для потреб гідроенергетики
J0603406        Податкова декларація збору за спеціальне водокорист...  для потреб гідроенергетики
J0613406        Перерахунок податк.зобов'язання збору за спеціальне водокорист...  для потреб гідроенергетики
F0613406    Перерахунок податкового зобов'язання збору за спеціальне водокористування в частині використання води для потреб гідроенергетики
J0600407        Податкова декларація збору за спец.водокористування... для потреб водного транспорту (крім стоянкового, службово-допоміжного і буксирного флотів)
J0610905        Перерах.подат.зобов.збору за спеціальне водокорист.поверхневих та підземних вод;викор. води теплоел. з прямот.сист.водопоcт,ЖКП...
F0600407    Податкова декларація збору за спец.водокористування... для потреб водного транспорту (крім стоянкового, службово-допоміжного і буксирного флотів)
F0610405    Перерахунок збору за  спеціальне водокорист...для потреб водного транспорту  (крім стоянк.,службово-допом)
F0600909    Податкова декларація збору: за спеціальне використання поверхневих та підземних вод; за спеціальне використання поверхневої води теплоелектростанціями з прямоточною сист водопост
F0610905    Перерах.подат.зобов.збору за спеціальне водокорист.поверхневих та підземних вод;викор. води теплоел. з прямот.сист.водопоcт,ЖКП...
J0301204        Податкова декларація збору за місця паркування транспортних засобів
F0301204    Податкова декларація збору за місця паркування транспортних засобів
J0311202        Перерахунок податкового зобов'язання збору за місця для паркування транспортних засобів
F0311202    Перерахунок податкового зобов'язання збору за місця для паркування транспортних засобів
J0303502        Податкова декларація туристичного збору
F0303502    Податкова декларація туристичного збору
J0313502        Перерахунок податкового зобов'язання із туристичного збору
F0313502    Перерахунок податкового зобов'язання туристичного збору
F0601304    Податковий розрахунок збору за спеціальне використання лісових ресурсів
F0611302    Перерахунок податкових зобов’язань збору за спеціальне використання лісових ресурсів
 
  ПЕРВИННІ ДОКУМЕНТИ
Міністерством доходів і зборів України розроблено проект наказу «Про затвердження Декларації з особливого податку на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами, Порядку заповнення та подання Декларації з особливого податку на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами» та рекомендовано платникам податків використовувати запропоновану форму декларації для її подання до органів ДПС за своїм місцезнаходженням.
Проект наказу розміщено на веб-сайті ДПС (лист від 24.04.2013 р. № 2174/7/99-99-19-04-03-17).
З метою забезпечення платникам податків можливості виконання зазначених рекомендацій Міністерства доходів та зборів України, розробником реалізовано для заповнення та друку наступні форми звітності:
DO100101    Декларація з особливого податку на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами
DO100201    Уточнююча декларація з особливого податку на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами
DO100301    Додаток 3. Розрахунок суми особливого податку за біржовими операціями з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами
DO100401    Додаток 4. Розрахунок суми особливого податку за позабіржовими операціями з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами
DO100501    Додаток 5. Уточнюючі розрахунки суми особливого податку за біржовими операціями з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами
DO100601    Додаток 6. Уточнюючі розрахунки суми особливого податку за позабіржовими операціями з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами
DO100201    Уточнююча Декларація з особливого податку на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами

  ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ
S1000307    1-ІП. Звіт підприємства про реалізацію інвестиційного проекту в спеціальній (вільній) економічній зоні
S2700206    4-сільрада. Посівні площі сільськогосподарських культур у господарствах населення на території сільської ради
S1402003    1-ОТ. Звіт дитячого оздоровчого закладу (табору)
S2700408    4-сг (річна). Посівні площі сільськогосподарських культур
S0404503    Анкета для промислового підприємства
S0404504    Анкета для промислового підприємства (додаток)

  ІНША ЗВІТНІСТЬ
S1400302    Дод.2 (Чорнобиль). Паспорт даних по підприємству, робітники якого отримують компенсаційні виплати та допомоги
S1400402    Дод.3 (Чорнобиль). Розрахунок видатків, пов'язаних з виплатою компенсацій та допомог, надання пільг відповідно до Закону України “Про статус та соціальний захист громадян,які постраждали внаслідок...
S1400705    Форма 7 ВК Звіт про виплату компенсацій, допомог та надання пільг громадянам, які постраждали наслідок Чорнобильської катастрофи

  АГЕНТСТВО ДЕРЖМАЙНА
S2820151    Ф1. Консолідований баланс
S2820251    Ф2. Консолідований звіт про фінансові результати (в тисячах)
S2823206    Податкова декларація з ПДВ

  УКРОБОРОНПРОМ
UOP19102    Звіт про фінансовий стан
UOP29202    Звіт про доходи та витрати
UOP01002    Дод.1. Перелік критеріїв оцінки результатів фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання
UOP02002    Дод.2. Загальна інформація про суб'єкти господарювання, що належать до сфери управління
UOP03002    Дод.3.  Соціально-економічні показники діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління
UOP04002    Дод.4. Показники виконання фінансових планів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління
UOP05002    Дод.5. Показники стану активів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління
UOP06002    Дод.6. Показники фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління
UOP07002    Дод.7. Коефіцієнтний аналіз діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління
UOP08002    Дод.8. Інформація щодо оцінки результатів фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління
UOP09102    Дод.9.1. Інформація про прийняті управлінські рішення стосовно відчуження державного майна суб'єкта управління
UOP09302    Дод.9.3. Інформація про прийняті управлінські рішення стосовно оренди державного майна суб'єкта управління
UOP09402    Дод.9.4. Інформація про прийняті управлінські рішення стосовно передачі державного майна суб'єкта управління
UOP09502    Дод.9.5. Інформація про прийняті управлінські рішення щодо списання державного майна суб'єкта управління
UOP09602    Дод.9.6. Інформація про прийняті інші управлінські рішення стосовно державного майна суб'єкта управління
UOP10002    Дод.10. Інформація щодо здійснення суб'єктом управління заходів щодо вдосконалення умов господарювання та проведення державної політики в галузі

  ФСС з ТВП
C0900102    Заявка на часткове фінансування оздоровлення дітей


      ЗМІНИ у ФОРМАХ:

  ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ
 (в р.4.4 наступних звітів для розрядності коефіцієнта рентабельності реалізовано чотири знаки після коми):
F0803602    Податковий розрахунок з плати за користування надрами для видобування корисних копалин
J0803602        Податковий розрахунок з плати за користування надрами для видобування корисних копалин

 (Виправлено алгоритм розрахунку в р.6.3):
F0836203    Дод. 2. Розрахунок податкового зобов'язання з плати за користування надрами для видобування корисних копалин
J0836203        Дод. 2. Розрахунок податкового зобов'язання з плати за користування надрами для видобування корисних копалин

J0103704        Повідомлення платника податку про прийняття рішення щодо сплати консолідованого податку на прибуток
(Для подання звіту за місцем знаходження філії у бланк додано недруковане поле "До ДПА в" з підключеним довідником «Податкові інспекції»)

Виправлений контроль розрахунку рядків 25, 25.1, 25.2 з врахуванням округлення сум
J0200812        Податкова декларація з ПДВ (переробного підприємства)

F1391001    Договір про визнання електронних документів
J1391001        Договір про визнання електронних документів

У наступних звітах збільшена кількість символів до 200 у полі "До державної податкової інспекції":
J0500202        Ф.№ ЗВР-1 Звіт про використання реєстраторів розрахункових операцій та книг обліку розрахункових операцій(розрахункових книжок)
F0500202    Ф.№ ЗВР-1 Звіт про використання реєстраторів розрахункових операцій та книг обліку розрахункових операцій(розрахункових книжок)
J0525001        Довідка про використані розрахункові книжки
F0525001    Довідка про використані розрахункові книжки

J(F)1201204    Додаток 2 до податкової накладної   -  Збільшена до 100 кількість символів для внесення у полі "Вид цивільно-правового договору"


  ПЕНСІЙНИЙ ФОНД
1. У таблицях (5-9) Додатку 4 звіту з ЄСВ за рекомендацією ПФУ:
    1.1. введений контроль правильності заповнення коду облікової картки ЗО, а саме - при внесенні невірного формату номеру, який складається з 10 однакових цифр чи містить всі "0".
    1.2. додане попередження при незаповненому полі "По батькові" ЗО.
2. У таблиці 7 (E0407F01) доданий контроль на наявність ідентичних записів з повним співпаданням реквізитів.
3. E0402F01    Таблиця 2. Нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за деякі категорії застрахованих осіб
4. E0401F01    Таблиця 1. Нарахування эдиного внеску. (за рекомендацією ПФУ додані нові контролі).
5. Виправлена помилка прийому наступних звітів:
P0103502    Дод.2.Звіт про нарах. та сплату збору на обов'яз. держ.пенс.страх. з послуг стільникового рухомого зв'язку
P0103601    Дод.3.Звіт про нарах. та сплату збору на обов'яз. держ.пенс.страх. з операцій з продажу ювелірних виробів...
6. Виправлена помилки при відкритті табл. E0506D01 за 2011 рік.
E0506D01    Наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства 

  ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ
S2700408    4-сг (річна). Посівні площі сільськогосподарських культур
S2703004    37-сг. Сівба та збирання врожаю сільськогосподарських культур, проведення інших польових робіт
S0403704    1-теп. Звіт про постачання теплоенергії
S2600207    1-послуги. Звіт про обсяги реалізованих послуг (річна)
S2600106    1-послуги. Звіт про обсяги реалізованих послуг (місячна)   
S1605106    51-авто. Звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом
 (у цих звітах додані та відредаговані контролі) 
S0301110    1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)

  ІНША ЗВІТНІСТЬ
S0100211    Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)  - виправлена помилка, яка виникала при спробі відправлення звіту разом з формою S0100111 та наступному редагуванні помилки.
S0111000    1-мс, 2-мс. Спрощений фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва
S0110008    1-м, 2-м. Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва
S0104005    Ф4. Звіт про власний капітал
S0100307    Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)
S0100211    Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)
S0100111    Ф1. Баланс
S0100351    Ф3-н. Звiт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
S0105005    Ф5. Примітки до річної звітності

  АГЕНТСТВО ДЕРЖМАЙНА
S2830305    Показники виконання фінансового плану     (відредаговані перевірки)
S2820111    Ф1. Баланс     (додана функція в програму користувача, відредаговані перевірки)
S2830105    Фінансовий план підприємства   (відредаговані перевірки та "перетяжки")
S2830305    Показники виконання фінансового плану   (відредаговані перевірки та "перетяжки")
S2820151    Ф1. Консолідований баланс    (відредаговані перевірки та "перетяжки")
S2820251    Ф2. Консолідований звіт про фінансові результати (в тисячах)     (відредаговані перевірки та "перетяжки")
S2800305    Довідкова інформація по окремих показниках фінансово-господарської діяльності підприємств   (відредаговані перевірки)
 
  УКРОБОРОНПРОМ
UOP90701    Додаток 7. Показники фінансово-економічної діяльності  державного (казенного) підприємства    (відредаговані перевірки та автоперерахунок)
UOP90301    Додаток 3. Розшифровка до форми 1-Б державного (казенного) підприємства  (відредаговані перевірки та "перетяжки")
UOP90601    Додаток 6. Довідка про заборгованість за кредитами    (відредаговані перевірки та "перетяжки")
UOP90701    Додаток 7. Показники фінансово-економічної діяльності  державного (казенного) підприємства    (відредаговані перевірки та "перетяжки")
UOP00105    Фінансовий план підприємства
UOP00305    Показники виконання фінансового плану   (програма користувача - оновлений ексель файл)
UOP90501    Додаток 5. Довідка щодо сплати податків та обов’язкових зборів
UOP00105    Фінансовий план підприємства
UOP90701    Додаток 7. Показники фінансово-економічної діяльності  державного (казенного) підприємства
UOP00105    Фінансовий план підприємства - відредагована "вигрузка" в ексель-файл

  ПЕРВИННІ ДОКУМЕНТИ
PD010110    Рахунок-фактура 

  ФСС з ТВП
С0600101    Заява-розрахунок для ФСС з ТВП
На прохання користувачів у "шапці" форми С0600101 відкрито для редагування поле, що містить назву дирекції територіального відділення фонду. Тепер передбачений формою бланку текст можна буде відредагувати відповідно до вимог місцевої виконавчої дирекції відділення Фонду соціального страхування.

  МІНТРАНСЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ
S1801705    2-вод. Звіт про наявність власних морських і річкових суден, вантажних та пасажирських причалів-набережних


Ви можете знайти пакет за адресою   ftp://ftp.bestzvit.com.ua/BZAUDIT/AUDIT_update/Designed & Developed by
Alesya Pershina
lexika@intelserv.kiev.ua