На головну сторінку
На головну сторінку
Про БестЗвіт Програми Оновлення Реєстраційний ключ Як придбати Консультації Дилери СОІД Бухгалтерський клуб


  04-01-2011р.

  Цей пакет - кумулятивний, він включає оновлення 7.95.001.

 

            1. Оновлено довідник КПКВ.

 

            2.  Реалізоване вивантаження річних форм Держказначейства в формат ДКУ (DBF).

У формах для місцевого бюджету додані недруковані поля "Тип бюджету" і "Код бюджету".

Ці поля повинні бути обов'язково заповнені для вивантаження звітів в формат ДКУ.       

Вивантаження виконується:  модуль "Реєстр документів"/ меню "Сервіс"\"Ескпорт 7-х форм в формат ДКУ".

Для 7-х форм по місцевому бюджету у відкритому вікні "Оберіть форми для експорту" потрібно обов'язково заповнити поля:

    - Код розпорядника мережі;

    - Код обл. управ. ДКУ;

    - Код району;

    - Код рай. управ. ДКУ.

          

           ФОРМИ ЗВІТНОСТІ

3. Форми річної звітності Держказначейства.

 

D0105010        Ф.№5 Звіт про рух необоротних активів

D0106010        Ф.№6 Звіт про рух матеріалів і продуктів харчування

F116            Ф.№1 Баланс (бюджетний)

F1508           ф. №15 Звіт про недостачі та крадіжки грошових коштів та матеріальних цінностей.

F2D_IM16        Ф.№2д (інші міністерства) Звіт про надходження та використання коштів загального фонду(форма №2д, №2м)

F2KD16          Ф.№2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду(форма №2д, №2м)

F2KM16          Ф.№2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду(форма №2д, №2м)

F41DEP16        Ф.№4-1д (депозити) Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами

F41VAL16        Ф.№4-1д (валюта) Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами

F42VAL16        Ф.№4-2д (валюта) Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ

F43KD116        Ф.№4-3д.1...про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

F43KM116        Ф.№4-3м.1...про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

F43_IM16        Ф.№4-3д - інші міністерства

F4_1KD16        Ф.№4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами

F4_1KM16        Ф.№4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами

F4_2KD16        Ф.№4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ

F4_2KM16        Ф.№4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ

F4_3KD16        Ф.№4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

F4_3KM16        Ф.№4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

F4_4KD16        Ф.№4-4д.Звіт  про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соц-економ та культ розвитку

F7KD1S16        ф.№7д1.(спец.ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами”

F7KD1Z16        ф.№7д1.(заг.ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами”

F7KDB16         (зведена) Ф.№7д. Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7KDS16         ф.№7д (спец.ф)“Звіт про заборгованість за бюджетними коштами”

F7KDZ16         ф.№7д (заг.ф)“Звіт про заборгованість за бюджетними коштами”

F7KDZM16        Ф.№7д. (заг.ф.) - інші міністерства

F7KM1S16        ф.№7м1.(спец.ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами”

F7KM1Z16        Ф.№7м.1 (заг.ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами”

F7KMS16         ф.№7м (спец.ф) “Звіт про заборгованість за бюджетними коштами”

F7KMZ16         ф.№7м (заг.ф)“Звіт про заборгованість за бюджетними коштами”

F910            ф. №9 Звіт про результати фінансової діяльності

FDOD1506        Додаток 15 Звіт про виконання кошторису Фонду

FDOD1706        Додаток 17 Пояснювальна записка до фінансовго звіту

FDOD1801        Додаток 18 Довідка про рух грошових коштів

FDOD1910        Додаток 19 Довідка про підтвердження залишків коштів загального та спеціального фондів  на реєстраційних рахунках

FDOD2010        Додаток 20 Довідка про підтвердження залишків коштів на рахунках інших клієнтів Державного казначейства

FDOD2110        Додаток 21 Реєстр про залишки коштів загального та спеціального фондів  на реєстраційних  та поточних рахунках установ

FDOD2210        Додаток 22 Реєстр залишків коштів на реєстраційних та поточних рахунках розпорядників бюджетних коштів

FDOD2310        Додаток 23 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті.

FDOD2401        Додаток 24 Довідка про залишки коштів бюджетних установ на інших поточних рахунках у банках

FDOD2501        Додаток 25 Довідка про депозитні операції бюджетних установ

FDOD2610        Додаток 26 Довідка про виконання закону про Державний бюджет України на відповідний рік в частині спрямування обсягів власних надходжень...

FDOD26M1        Додаток 26 Довідка про виконання закону про Державний бюджет України на відповідний рік в частині спрямування обсягів власних надходжень...

FDOD2701        Додаток 27 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м "Звіт про заборгованість бюджетних установ"

FDOD28S1        Додаток 28 (спец.фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які належать до сфери управління інших головних розпорядників бюджетних коштів

FDOD28Z1        Додаток 28 (заг. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які належать до сфери управління інших головних розпорядників бюджетних коштів

FDOD2910        Додаток 29 Довідка про використання іноземних грантів

FDOD30M1        Додаток 30 (інші міністерства) Довідка про дебіторську заборгованість

FDOD30S1        Додаток 30 (спец.ф.) Довідка про дебіторську заборгованість

FDOD30S2        Додаток 30 (спец.ф.) Довідка про дебіторську заборгованість (варіант №2)

FDOD30Z1        Додаток 30 (заг.ф.) Довідка про дебіторську заборгованість

FDOD30Z2        Додаток 30 (заг.ф.) Довідка про дебіторську заборгованість (варіант №2)

FDOD3110        Додаток 31 Довідка про причини виникнення простроченої дебіторської заборгованості

FDOD31M1        Додаток 31 (місц. бюдж.) Довідка про причини виникнення простроченої дебіторської заборгованості

FDOD32S1        Додаток 32 (спец.ф) Довідка про небюджетну кредиторську заборгованість

FDOD32Z1        Додаток 32 (заг.ф) Довідка про небюджетну кредиторську заборгованість

FDOD3310        Додаток 33 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості

FDOD33M1        Додаток 33 (місц. бюдж.) Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості

FDOD3410        Додаток 34 Довідка про сплату до бюджету штрафів

FDOD3MS1        Додаток 30 (спец.ф.) (місц.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість

FDOD3MS2        Додаток 30 (спец.ф.) (місц.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість (варіант 2)

FDOD3MZ1        Додаток 30(заг.ф.) (місц.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість

FDOD3MZ2        Додаток 30(заг.ф.) (місц.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість (варіант 2)

FDOV2001        (для внутрішнього використання) Довідка про надходження та використання коштів в територіальному розрізі

FDOV4101        (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

FDOV4201        (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

FDOV4301        (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання інших надходжень

FDOV4311        (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання інших надходжень (позики міжнародних фінансових організацій)

FDOV4401        (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

FDOV70S1        (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за бюджетними коштами в територіальному розрізі

FDOV70Z1        (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за бюджетними коштами в територіальному розрізі

FDOV71S1        (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за окремими програмами в територіальному розрізі

FDOV71Z1        (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за окремими програмами в територіальному розрізі

FM910           ф. №9 Звіт про результати фінансової діяльності

FMDOV200        (для внутрішнього використання) Довідка про надходження та використання коштів в територіальному розрізі

FMDOV410        (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

FMDOV420        (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

FMDOV430        (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання інших надходжень

FMDOV431        (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання інших надходжень (позики міжнародних фінансових організацій)

FMDOV7S0        (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за бюджетними коштами в територіальному розрізі

FMDOV7S1        (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за окремими програмами в територіальному розрізі

FMDOV7Z0        (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за бюджетними коштами в територіальному розрізі

FMDOV7Z1        (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за окремими програмами в територіальному розрізі

FRES2110        (для внутрішнього використання) Реєстр форм звітів про надходження та використання коштів загального фонду

FRES4110        (для внутрішнього використання) (для 4_1) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду

FRES4210        (для внутрішнього використання) (для 4_2) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду

FRES4310        (для внутрішнього використання) (для 4_3) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду

FRES4410        (для внутрішнього використання) (для 4_4) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду

FRES7S01        (для внутрішнього використання) Реєстр форм звітів про заборгованість бюджетних установ(спец.)

FRES7Z01        (для внутрішнього використання) Реєстр форм звітів про заборгованість бюджетних установ(заг.ф.)Designed & Developed by
Alesya Pershina
lexika@intelserv.kiev.ua