На головну сторінку
На головну сторінку
Про БестЗвіт Програми Оновлення Реєстраційний ключ Як придбати Консультації Дилери СОІД Бухгалтерський клуб


  03-02-2011р.

                 ЗМІНИ У ОНОВЛЕННІ 7.98.000  Цей пакет - кумулятивний, він включає оновлення 7.97.001.

УВАГА! Встановлення оновлення займає деякий час, особливо на "слабких" комп'ютерах. Дочекайтеся закінчення процесу!

 

          1.   Новий модуль "ЄДИНИЙ ВНЕСОК" (Звітність/Єдиний Внесок).

 

Модуль призначений для формування та подання звіту з єдиного внеску в ПФУ.

На поточну версію у модулі створюються місячні звіти, які відповідно з п. 3.1 Постанови № 22-2 Правління ПФУ подають:

      - роботодавці (юридичні особи), які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами (крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою - підприємцем); 

      - ФО-СПД, які використовують працю фізичних осіб, за цих осіб;

      - районні (міські) управління праці та соціального захисту населення..,

      - страхувальники за осіб, які проходять строкову військову службу у Збройних Силах України, інших військових формуваннях, Службі безпеки України, органах Міністерства внутрішніх справ України та в органах і підрозділах цивільного захисту.

      - страхувальники за осіб із числа військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової та альтернативної служби), осіб рядового і начальницького складу.

  У меню Довідка модулю викликаються:

      - Звітність/Єдиний Внесок/Довідка/Виклик довідки... - Інструкція з "ПОДАННЯ ЗВІТУ З ЄДИНОГО ВНЕСКУ ДО ПФУ";

      - Звітність/Єдиний Внесок/Довідка/Нормативні матеріали... - в одному документі одночасно витяг з Постанови Правління ПФУ № 22-2 "ПОРЯДОК формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування"

та Закон України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування";

      - Звітність/Єдиний Внесок/Довідка/Структура DBF для імпорту... - наданий ПФУ документ із структурою таблиць (5-10) для імпорту в АРМ Звіт страхувальника (та Бест Звіт).

Всі ці документи (contribution_PFU.doc, PFU_ed_vnesok.doc, DBF_ ed_vnesok.doc) знаходяться у папці Help кореневого каталогу програми.

         УВАГА!!!!

1. В картку підприємства /закладка Додатково додані поля "Клас проф. ризику виробництва ПФУ " та "Тип організації", на основі яких будуть заповнюватись поля в шапці таблиці 1 та автоматично розраховуватись відповідні  суми. Ці поля в картці установи обов'язково повинні бути заповнені:

    - Клас професійного ризику та відповідний йому процент нарахувань обираються в полі "Клас проф. риз. виробництва ПФУ " із підключеного  довідника;

    - В полі "Тип організації" потрібно встановити одне із значень: 

      1 - бюджетна установа;

      2 - УТОГ, УТОС;

      3 - Підприємство, організація громадської організації інвалідів

      0 - якщо установа відноситься до іншого типу (тобто, не задовольняє ні один із варіантів).

 

ЯКЩО з якихось причин ці 2 поля відсутні в картці установи, їх потрібно додати таким способом:

1. Знайти в Реєстрі установ потрібну установу та відкрити її картку (Установи/Реєстр установ/... картка установи), 2. Обрати закладку "Додатково".

3. Із контекстного меню, яке викликається правою кнопкою миші в будь якому полі закладки, обрати Настроювання...

4. У відкритій картці "Настроювання конфігурації" в лівій частині обрати вкладку "Додатково". Далі потрібно додати 2 поля у цю вкладку, які після додавання відображатимуться в групі "Реквізити".

5. Натиснути на першу кнопку "Додати новий реквізит", яка розміщена посередині зверху між вікнами.

6. В групу "Реквізити" додається новий реквізит, який матиме попередню назву "Реквізит...".  В правому вікні для цього реквізиту потрібно:

    - у полі "Заголовок" вручну із клавіатури внести назву: Тип організації; це і буде назва нового реквізиту (поля) для вкладки "Додатково".

    - поле "Поле БД" виділити лівою кнопкою миші і у правій частині поля із списку, що з'явиться, вибрати "ORG_TYPE_PFU".

7. Додати ще один реквізит в цю вкладку:

    -  у полі "Заголовок" вручну із клавіатури внести назву: "Клас проф. ризику виробництва ПФУ"; це і буде назва нового поля.

    - поле "Поле БД" виділити лівою кнопкою миші і у правій частині поля із списку, що з'явиться, вибрати "PROF_RISK".

    - у полі "Вибір з довідника" встановити відмітку.

    -  поле "Довідник" виділити лівою кнопкою миші і у правій частині поля із списку, що з'явиться, вибрати "HBPROFRISKTab"

    - поле "Поле довідника" виділити лівою кнопкою миші і у правій частині поля із списку, що з'явиться, вибрати "NUM".

8. Зберегти внесені дані. В закладку "Додатково" будуть додані 2 нових поля.

        

          2. РЕАЛІЗОВАНА ВИГРУЗКА в формат ДКУ (dbf) річних казначейських форм Виконується із Реєстру документів/Сервіс/2010 Експорт в ДКУ (рік).

У відкритому вікні "Експорт даних в DBF - формат Держказначейства України" потрібно обрати:

   - в полі "Організація" - назву установи, звіти якої вивантажуються;

   - звітна дата у однойменному полі буде встановлена автоматично на "01.01.2011".

   - відмітити в лівій частині вікна в групі "Перелік звітних форм" ті, які потрібно вигрузити;

   - відмітити поле "Експортувати..."

На дискеті створюється папка, в яку вивантажуються обрані звіти. У повідомленні програми будуть вказані назви файлів та каталог.

 

          3. РЕАЛІЗОВАНА РЕЄСТРАЦІЯ ПОДАТКОВИХ НАКЛАДНИХ продавцем у ЄДИНОМУ РЕЄСТРІ ПОДАТКОВИХ НАКЛАДНИХ ДПАУ та

              ПЕРЕВІРКА покупцем ДАНИХ РЕЄСТРАЦІЇ такої НАКЛАДНОЇ у ЄРПН.

Відповідно до вимог Податкового кодексу України (пункт 201.15 статті 201 розділ V) у наведені нижче строки запроваджується реєстрація тих податкових накладних у Єдиному реєстрі ДПАУ, у яких сума податку на додану вартість в одній податковій накладній становить:

понад 1 мільйон гривень - з 1 січня 2011 року; понад 500 тисяч гривень - з 1 квітня 2011 року; понад 100 тисяч гривень - з 1 липня 2011 року; понад 10 тисяч гривень - з 1 січня 2012 року.

Податкова накладна, в якій сума податку на додану вартість не перевищує 10 тисяч гривень, не підлягає включенню до Єдиного реєстру податкових накладних.

   Для реєстрації податкової накладної продавцем у ЄРПН:

3.1. Створена чи імпортована електронна накладна у модулі "Податкові накладні" підписується ЕЦП печатки установи та відправляється електронною поштою на ЦЕОЗ ДПАУ:

      - виділити в закладці "Видані" модулю податкову накладну та обрати - Накладна/Відправити накладну...,

      - у вікні"Виберіть одержувача" вибрати запис "Податкова інспекція",

      - підписати накладну ЕЦП бухгалтера (чи співробітника - нова можливість) та печаткою установи,

      - після підпису накладна відправляється на ЦОЕЗ ДПАУ.

3.2. На відправлену накладну, як і для звичайних звітів, повинні надійти повідомлення про отримання та квитанції.

   Для перевірки даних реєстрації у ЄРПН покупцем створюється запит в ДПАУ таким чином:

3.3. Виділити в закладці "Отримані" модулю одержану від контрагента накладну, на яку потрібно отримати запит:

      - обрати Реєстр/Перевірити в Загальному реєстрі...   

      - у вікні "Виберіть одержувача" вибрати запис "Податкова інспекція",

      - запит підписується сертифікатом печатки установи та відправляється електронною поштою до ЦОЕЗ ДПАУ. Назва запиту складається з 8 випадкових алфавітно цифрових символів та має розширення .qls.

3.4. Перевірка надходження повідомлень на запит виконується у Журналі передачі звітів.

Після надходження на поштову скриньку покупця та приймання відповіді на запит при умові, що отримана від продавця податкова накладна зареєстрована у Єдиному реєстрі ДПАУ, у Реєстрі документів у поточний період поміщається документ «Витяг із Загального реєстру податкових накладних», який містить дані зареєстрованої податкової накладної.  Якщо ж накладна не зареєстрована, буде повідомлено про відсутність інформації на запит. 

         

          4. НОВІ ФОРМИ

 

     ДЕРЖКАЗНАЧЕЙСТВО

Річні звіти

Зведені звіти форм № 2д, № 2м, № 4д, № 4м, № 7д, № 7м, № 7д.1, № 7м.1 для головних розпорядників ,що мають у своїй мережі розпорядників та одержувачів бюджетних коштів та форми № 2д, № 2м, № 4д, № 4м, № 7д, № 7м, № 7д.1, № 7м.1 для одержувачів бюджетних коштів згідно наказу № 164 від 25.05.2010/1.13

FZVED2M1        Зведена ф.№2м для розпорядників і одержувачів бюджетних коштів');

FVDD7DZ1        ф.№7д (заг.ф) (для одержувачів бюджетних коштів) “Звіт про заборгованість за бюджетними коштами”');

FVD43D01        Ф.№4-3д.1 (для одержувачів бюджетних коштів) ...про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду');

FZVED7Z1        Зведена ф.№7д (заг.ф) для розпорядників і одержувачів бюджетних коштів');

FZVED431        Зведена ф.№4-3д.1 для розпорядників і одержувачів бюджетних коштів');

FVD43M01        Ф.№4-3м.1 (для одержувачів бюджетних коштів) ...про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду');

FVDD7MZ1        ф.№7м (заг.ф) (для одержувачів бюджетних коштів) “Звіт про заборгованість за бюджетними коштами”');

FZVE43M1        Зведена ф.№4-3м.1 для розпорядників і одержувачів бюджетних коштів');

FVD4_3D1        Ф.№4-3д (для одержувачів бюджетних коштів) Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду');

FZVEM7Z1        Зведена ф.№7м (заг.ф) для розпорядників і одержувачів бюджетних коштів');

FZVD4_31                Зведена ф.№4-3д для розпорядників і одержувачів бюджетних коштів');

FVDD7DS1        ф.№7д (спец.ф) (для одержувачів бюджетних коштів) “Звіт про заборгованість за бюджетними коштами”');

FZVED7S1        Зведена ф.№7д (спец.ф) для розпорядників і одержувачів бюджетних коштів');

FVDD7MS1        ф.№7м (спец.ф)  (для одержувачів бюджетних коштів) “Звіт про заборгованість за бюджетними коштами”');

FZVED201        Зведена ф.№2д для розпорядників і одержувачів бюджетних коштів');

FVDD201         Ф.№2д (для одержувачів бюджетних коштів) Звіт про надходження та використання коштів загального фонду(форма №2д, №2м)');

FVDM201         Ф.№2м (для одержувачів бюджетних коштів) Звіт про надходження та використання коштів загального фонду(форма №2д, №2м)');

FVD4_3M1        Ф.№4-3м (для одержувачів бюджетних коштів) Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду');

FZVM4_31        Зведена ф.№4-3м для розпорядників і одержувачів бюджетних коштів');

FZVEM7S1        Зведена ф.№7м (спец.ф) для розпорядників і одержувачів бюджетних коштів');

FVD71DS1        ф.№7д1.(спец.ф.) (для одержувачів бюджетних коштів) Звіт про заборгованість за окремими програмами”');

FZVD71S1        Зведена ф.№7д1.(спец.ф.) для розпорядників і одержувачів бюджетних коштів');

FVD71MS1        ф.№7м1.(спец.ф.) (для одержувачів бюджетних коштів) Звіт про заборгованість за окремими програмами”');

FZVM71S1        Зведена ф.№7м1.(спец.ф.) для розпорядників і одержувачів бюджетних коштів');

FVD71DZ1        ф.№7д1.(заг.ф.) (для одержувачів бюджетних коштів) Звіт про заборгованість за окремими програмами');

FZVD71Z1        Зведена ф.№7д1.(заг.ф.) для розпорядників і одержувачів бюджетних коштів');

FVD71MZ1        Ф.№7м.1 (заг.ф.) (для одержувачів бюджетних коштів) Звіт про заборгованість за окремими програмами');

FZVM71Z1        Зведена ф.№7м.1 (заг.ф.) для розпорядників і одержувачів бюджетних коштів');

 

    ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ

 

J0108001                $VD Податкова декларація зі збору у вигляді цільової надбавки до  діючого тарифу на електричну і теплову енергію, крім електроенергії,            виробленої кваліфікованими когенераційними установками

J0900103        Ф1. Баланс

J0900203        Ф2. Звіт про фінансові результати

J0900901        Ф3. Звiт про рух грошових коштiв

J0901001        Ф4. Звіт про власний капітал

J0803403                        Податкова декларація зі збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності

J0834101                        Дод.1 Розрахунок податкового зобов'язання зі збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів, визначених у пункті 316.1

J0834201                        Дод.2 Розрахунок податкового зобов'язання зі збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів, визначених у пункті 316.2 (населення)

J0303401                        Розрахунок суми збору за першу реєстрацію транспортного засобу 

F0602003                        Податковий розрахунок земельного податку

F0620201                        Додаток 2 до податкової декларації з плати за землю            

F0602905                        Податковий розрахунок збору за користування радіочастотним ресурсом України    

J0602905                        Податковий розрахунок збору за користування радіочастотним ресурсом України    

J(F)0620101             Додаток 1 до податкової декларації з плати за землю            

J0620201                        Додаток 2 до податкової декларації з плати за землю            

J0300906                        Податковий розрахунок фіксованого сільськогосподарського податку

J0395101                        Додаток до податкової декларації з фіксованого сільськогосподарського податку  

    - Збільшена кількість можливих символів (до 50) у Кадастровому номері земельної ділянки.

 

    ДЕРЖКОМСТАТ

Оновлено перелік форм, які подаються в електронному вигляді, відповідно до списку форм, розміщеному на сайті Держкомстату.

 

    ФСС з ТВП

С0600101                Заява-розрахунок для ФСС з ТВП

 

    ФСС від нещасних випадків

C0700101                Заява-розрахунок               Designed & Developed by
Alesya Pershina
lexika@intelserv.kiev.ua