На головну сторінку
На головну сторінку
Про БестЗвіт Програми Оновлення Реєстраційний ключ Як придбати Консультації Дилери СОІД Бухгалтерський клуб


  31-03-2011р.

   

  ЗМІНИ ФУНКЦІОНАЛУ ПРОГРАМИ:

 

1. НОВІ ДОВІДНИКИ:

Змінені всі бюджетні довідники згідно Наказу Міністерства фінансів №11 від 14.01.2011 та згідно Державного бюджету України на 2011 рік.

 

2. Реалізоване вивантаження в формат ДКУ (DBF файли) 7-х форм квартальної звітності до Держказначейства.

   Вивантаження виконується: Бюджетна конфігурація/ модуль "Реєстр звітів"/ меню "Сервіс"/"Ескпорт в формат ДКУ"

 

3. Річна персоніфікація (ФОП-СПД та ФО) в ПФУ за 2010 рік

   1. Додаток 5 - таблиці 1,3. Відкориговано підрахування суми в графі "Нараховано внесків".

   2. Додаток 7 таблиця 1 (Р0701В0). Виправлено перерахунок поля "Нарахована сума внеску" по всіх співробітниках, внесених у таблицю.

   3. Додаток 7 таблиця 1. Доопрацьовано завантаження з DBF файлів, у яких у відповідних рядках у полі "рік" двохзначне число (10). В таблицю 1 дані в ці поля переносяться як (2010)

 

4. Модуль ЄДИНИЙ ВНЕСОК

   РОЗ'ЯСНЕННЯ ВІДНОСНО ЗАПОВНЕННЯ ТАБЛИЦІ 1.

Для того, аби вручну відредагувати дані в Таблиці 1 необхідно:

   1. Закрити Таблицю 1.

   2. В меню Налаштування/Автоматичний перерахунок Таблиці 1 – відключити (зняти) галочку. Після цього відключаться "перетяжки" значень із Таблиці 6.

   3. Відкрити Таблицю 1.

   4. Відключити Правка/Автоперерахунок. Після цього відключиться автосумування в підсумовуючих рядках таблиці (наприклад, відключиться сумування в р. 4 = 4.1 +  4.2 +4.3).

Оновлена інструкція до модулю, яка викликається із: Єдиний внесок/Довідка/Виклик довідки...

 

    НОВІ ФОРМИ

ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ

F0200408        $VD Дод.1 Розрахунок коригування сум ПДВ

F0302001        $SN$VD Податкова декларація екологічного податку

F0320101        $SN Дод.1 Розрахунок податкового зобов'язання з екологічного податку

F0200109        $VD  Податкова декларація з ПДВ

J0200808        $VD  Податкова декларація з ПДВ (переробного підприємства)

F0320201        $SN Дод.2 Розрахунок податкового зобов'язання з екологічного податку

J0200509        $VD Дод.1 Розрахунок коригування сум ПДВ       

J0200607        $VD  Дод.3 Розрахунок суми бюджетного відшкодування    

J0500103        $PNSTR $VD Ф. №1ДФ Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку    

J0601303        $SN$VD Податковий розрахунок збору за спеціальне використання лісових ресурсів

F0500103        $PNSTR $VD Ф. №1ДФ Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку    

J0603404        $SN1$VD Подат.розрах.збору за спеціальне водокорист...  для потреб гідроенергетики     

J0611301        $SN Перерахунок податкового зобов'язання збору за спеціальне використання лісових ресурсів     

J0215701        $VD Дод.7 Розрахунок (перерахунок) частки використання сплаченого (нарахованого) податку за придбаними (ввезеними) товарами    

J0613404        $SN  Перерахунок податкового зобов'язання збору за спеціальне водокористування в частині використання води для потреб гідроенергетики  

J0215801        $VD Дод.8 Заява про відмову постачальника надати податкову накладну

J0294102        $VD Дод.1 Розрахунок коригування сум ПДВ(спеціальної)  

J0299302        $VD Дод.6 Довідка подається платниками, які заповнюють рядки 3, та/або 4, та/або 5 декларації, та підприємствами інвалідів             

J0299803        $VD Заява про повернення суми бюджетного відшкодування         

J0294202        $VDДод.2 до декларації з ПДВ(спеціальної)Розшифровки подат. зобов.та подат.кредиту в розр.контр.       

J0215601        Повідомлення про делегування філіям права виписки податкових накладних 

J0215102        $VD  Дод. 5 Розшифровки подат. зобов. та подат. кредиту в розрізі контрагентів         

J0215501        Розрахунок податкових зобов'язань нарахованих отримувачем послуг, які постачаються нерезидентами, і т.д., не зареєстрованими як платники податку       

J0217003        $SN Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість  

J0215202        $VD  Дод.2 Довідка щодо залишку від'ємного значення попереднього періоду       

J0299702        Заява про вибір квартального звітного (податкового) періоду            

J0600406        $SN1$VD Податковий розрахунок збору за спец.водокористування... для потреб водного транспорту (крім стоянкового, службово-допоміжного і буксирного флотів)     

J0294302        $VDДод.3 до декларації з ПДВ(спеціальної)Розрах.питомої ваги варт.сільськ.товарів (послуг) до вартості всіх товарів (послуг)   

J0299402        $VD Дод.3.Довідка про здійснення операцій,що не є об"єктом оподаткування (ст.196 розд.V Кодексу) та/або звільн.від оподат.     

J0294002        $VD Дод.4. Довідка про неоподатковувані обороти до декларації з ПДВ(спеціальної)                

J0287004        $SN Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ(переробного підприємства) п.11.21 Закону

J0294702        $SN Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ(спеціальна)             

J0297003        $SN Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ(скорочена)              

J0209103        $VD Дод.1 Розрахунок коригування сум ПДВ (скороченої)          

J0209202        $VD  Дод.2 Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів    

J0209302        $VD  Дод.3 Розрахунок питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів (послуг) до вартості всіх товарів (послуг)

J0299002        $VD Додаток 4.Довідка подається платником при заповненні р.3 та/або р.4 податкової декларації з ПДВ (скороченої)

J0201109        $VD Дод.1 Розрахунок коригування сум ПДВ (переробного підприємства)

J0285103        $VDДод.2 Розшифровки подат.зобов.та подат.кредиту в розрізі контр.(переробного підприємства)

J0209003        $VD  Податкова декларація з ПДВ (скорочена)     

J0320101        $SN Дод.1 Розрахунок податкового зобов'язання з екологічного податку   

J0301203        $SN$VD Податкова декларація збору за місця паркування транспортних засобів     

F0320301        $SN Дод.3 Розрахунок податкового зобов'язання з екологічного податку

J0311201        $SN  Перерахунок податкового зобов'язання збору за місця для паркування транспортних засобів

J0320201        $SN Дод.2 Розрахунок податкового зобов'язання з екологічного податку   

J0303501        $SN$VD Податкова декларація туристичного збору                 

J0313501        $SN  Перерахунок податкового зобов'язання туристичного збору   

J0320301        $SN Дод.3 Розрахунок податкового зобов'язання з екологічного податку   

F0320401        $SN Дод.4 Розрахунок податкового зобов'язання з екологічного податку   

J0320401        $SN Дод.4 Розрахунок податкового зобов'язання з екологічного податку   

J0320501        $SN Дод.5 Розрахунок податкового зобов'язання з екологічного податку   

J0320601        $SN Дод.6 Розрахунок податкового зобов'язання з екологічного податку   

J0320701        $SN Дод.7 Розрахунок податкового зобов'язання з екологічного податку   

J0302001        $SN$VD Податкова декларація екологічного податку                

J0811901        $VD $SN Додаток Розрахунок податкового зобов'язання з плати за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин

F0320501        $SN Дод.5 Розрахунок податкового зобов'язання з екологічного податку   

J0801903        $VD $PN $SN Податковий розрахунок з плати за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин

J0803601        $VD $PN $SN Податковий розрахунок з плати за користування надрами для видобування корисних копалин     

J0836101        $VD $SN Дод. 1. Розрахунок податкового зобов'язання з плати за користування надрами для видобування корисних копалин   

J0836201        $VD $SN Дод. 2. Розрахунок податкового зобов'язання з плати за користування надрами для видобування корисних копалин

J0200110        $VD  Податкова декларація з ПДВ

J0836301        Дод. 3. Перелік категорій запасів корисних копалин ділянок надр, що визначають об'єкт оподаткування платою за користування надрами для видобування корисних копалин

J0610404        $SN  Перерах.подат.зобов.збору за  спеціальне водокорист...для потреб водного транспорту  (крім стоянк.,службово-допом)

J0600908        $SN1$VD Податкова декларація збору: за спеціальне використання поверхневих та підземних вод    

F0320601        $SN Дод.6 Розрахунок податкового зобов'язання з екологічного податку           

F0320701        $SN Дод.7 Розрахунок податкового зобов'язання з екологічного податку           

F0600908        $SN1$VD Податкова декларація збору: за спеціальне використання поверхневих та підземних вод    

F0610904        $SN Перерахунок податкового зобов'язання збору за спеціальне водокористування в частині використання води,  в тому числі використання  води теплоелектростанціями з прямоточною системою водоспоживання,       

F0600406        $SN1$VD Податковий розрахунок збору за спеціальне водокористування в частині використання поверхневих вод для потреб водного транспорту (крім стоянкового, службово-допоміжного і буксирного флотів)   

F0610404        $SN  Перерахунок податкового зобов'язання збору за  спеціальне водокористування в частині використання поверхневих вод для потреб водного транспорту  (крім стоянкового, службово-допоміжного і буксирно       

F0603404        $SN1$VD Податковий розрахунок збору за спеціальне водокористування в частині використання води для потреб гідроенергетики

F0613404        $SN  Перерахунок податкового зобов'язання збору за спеціальне водокористування в частині використання води для потреб гідроенергетики  

F0801903        $VD $PN $SN Податковий розрахунок з плати за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин       

J0610904        $SN Перерах.подат.зобов.збору за спеціальне водокорист.поверхневих та підземних вод;викор. води теплоел. з прямот.сист.водопоcт,ЖКП... 

F0811901        $VD $SN Додаток Розрахунок податкового зобов'язання з плати за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин

F0803601        $VD $PN $SN Податковий розрахунок з плати за користування надрами для видобування корисних копалин     

F0836101        $VD $SN Дод. 1. Розрахунок податкового зобов'язання з плати за користування надрами для видобування корисних копалин   

F0836201        $VD $SN Дод. 2. Розрахунок податкового зобов'язання з плати за користування надрами для видобування корисних копалин

F0836301        Дод. 3. Перелік категорій запасів корисних копалин ділянок надр, що визначають об'єкт оподаткування платою за користування надрами для видобування корисних копалин

F0601303        $SN$VD Податковий розрахунок збору за спеціальне використання лісових ресурсів 

F0611301        $SN Перерахунок податкового зобов'язання збору за спеціальне використання лісових ресурсів     

F0301203        $SN$VD Податкова декларація збору за місця паркування транспортних засобів     

F0311201        $SN  Перерахунок податкового зобов'язання збору за місця для паркування транспортних засобів   

F0303501        $SN$VD Податкова декларація туристичного збору 

F0313501        $SN  Перерахунок податкового зобов'язання туристичного збору   

F0215102        $VD  Дод. 5 Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів   

F0215202        $VD  Дод.2 Довідка щодо залишку від'ємного значення попереднього періоду        

F0200507        $VD  Дод.3: Розрахунок суми бюджетного відшкодування                   

F0299803        $VD Дод.4 Заява про повернення суми бюджетного відшкодування           

F0217003        $SN Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ...      

F0215701        $VD Дод.7 Розрахунок (перерахунок) частки використання сплаченого (нарахованого) податку за придбаними (ввезеними) товарами

F0215801        $VD Дод.8 Заява про відмову постачальника надати податкову накладну    

 

ДЕРЖКОМСТАТ

Оновлений список статистичних форм, які подаються в електронному вигляді.

 

ПЕРВИННІ ДОКУМЕНТИ

PD012302        Довідка-розрахунок на виплату зарплати, затвердж.Пенсійн.фондом

PD012310        Довідка при видачу коштів для виплати заробітної плати без перевірки сум сплати єдиного внеску

PD012311        Повідомлення про відкликання довідки про видачу коштів для виплати заробітної плати без перевірки сум сплати єдиного внеску

 

ФСС від нещасних випадків

С0800101        Звіт про сплату заборгованості

 

ФСС з ТВП

С0900101        Заява на часткове фінансування оздоровлення дітей

 

ДСЗУ

С0301102        Довідка про нараховану та виплачену заробітну плату особі, працевлаштованій за направленням центру зайнятості, використання робочого часу працівника та сплату єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування

 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ (МОЗ)

   НОВІ КВАРТАЛЬНІ ЗВІТИ

F41VAL17        Ф.№4-1д (валюта) Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами 

F42VAL17        Ф.№4-2д (валюта) Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ

F43_IM17        Ф.№4-3д (інші міністерства) Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

F7KDZM17        Ф 7д (заг. ф.) (інші міністерства) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F2KDMN17        Ф.№2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

FDMIN183        Додаток 32 (заг.ф.) (держ.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками   

F41DEP17        Ф.№4-1д (депозити) Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами

F2KDV17

       

   ЗМІНИ У ФОРМАХ

ФСС з ТВП

С0600101        Заява-розрахунок

Зміни у таблиці, розміщеній на Зворотньому боці заяви-розрахунку:

1. При внесенні в поле "ПІБ" запису співробітника із підключеного довідника, також автоматично заповнюється наступне поле з назвою "№ страхового свідоцтва", у яке переноситься ідентифікаційний номер цього співробітника.

2. В кінці таблиці доданий підсумковий рядок "Разом", в якому автоматично підраховуються дані по колонках "Кількість днів, що підлягають оплаті" та "Сума".

 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я (МОЗ)

F3_402          Ф.№ 3-4 Звіт про виконання плану по штатах і контингентах закладів охорони здоров'я і соціального забезпечення 

FOZ24D01        Ф.№оз-2д/4д Звіт про виконання показників плану використання бюджетних коштів          

 Designed & Developed by
Alesya Pershina
lexika@intelserv.kiev.ua