На головну сторінку
На головну сторінку
Про БестЗвіт Програми Оновлення Реєстраційний ключ Як придбати Консультації Дилери СОІД Бухгалтерський клуб


  12-04-2011р.

ЗМІНИ У ОНОВЛЕННІ 8.00.000!

    ЗМІНИ ФУНКЦІОНАЛУ ПРОГРАМИ:

 

1. ДОВІДНИКИ:

   - ОНОВЛЕНИЙ ДОВІДНИК "ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ" (СПОДУ).

 

2. Реалізований ІМПОРТ ПАКЕТУ ЗВІТІВ у "Внутрішньому форматі XML" із програми М.Е.DOC.

   - Цей пакет може включати декілька звітів, в тому числі звіти за класифікаціями, консолідовані звіти, звіти за різні періоди та звіти різних установ. Пакет також містить картку установи, тому при імпорті в "БЕСТ ЗВІТ Корпорацію" буде створюватися нове підприємство при його відсутності.

   - Виконується за процедурою імпорту XML-файлів: головне вікно/Звітність/Імпорт/Імпорт звітів (XML);

   - по завершенні імпорту відкривається "Протокол імпорту даних", в якому вказується звітний період, в який імпортовані перераховані звіти, а також інформація про додавання установи в разі її відсутності у програмі.

 

3. Реалізоване вивантаження в формат ДКУ (DBF файли) 7-х форм квартальної звітності до Держказначейства.

   Виконується: Реєстр документів/Сервіс/Ескпорт 7-х форм в формат ДКУ"

 

4. Реалізовано вивантаження в формат ДКУ (DBF) форм кошторису.

   Виконується в звітному періоді "рік":

   - Реєстр документів/Сервіс/Експорт кошторису в формат ДКУ.

   Для вивантаження повинні бути заповнені форми:

FK0SHT01        Кошторис

N0300103        План асигнувань

 

4. Річна персоніфікація (ФОП-СПД та ФО) в ПФУ за 2010 рік

   1. Додаток 5 - таблиці 1,3. Відкориговано підрахування суми в графі "Нараховано внесків".

   2. Додаток 7 таблиця 1 (Р0701В0). Виправлено перерахунок поля "Нарахована сума внеску" по всіх співробітниках, внесених у таблицю.

  

    НОВІ ФОРМИ

ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ

F0200408        Дод.1 Розрахунок коригування сум ПДВ

F0302001        Податкова декларація екологічного податку

F0320101        Дод.1 Розрахунок податкового зобов'язання з екологічного податку

F0200109        Податкова декларація з ПДВ     

J0200808        Податкова декларація з ПДВ (переробного підприємства)

F0320201        Дод.2 Розрахунок податкового зобов'язання з екологічного податку

J0200509        Дод.1 Розрахунок коригування сум ПДВ   

J0200607        Дод.3 Розрахунок суми бюджетного відшкодування 

J0500103        Ф. №1ДФ Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку       

J0601303        Податковий розрахунок збору за спеціальне використання лісових ресурсів

F0500103        Ф. №1ДФ Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку       

J0603404        Подат.розрах.збору за спеціальне водокорист...  для потреб гідроенергетики     

J0611301        Перерахунок податкового зобов'язання збору за спеціальне використання лісових ресурсів 

J0215701        Дод.7 Розрахунок (перерахунок) частки використання сплаченого (нарахованого) податку за придбаними (ввезеними) товарами

J0613404        Перерахунок податкового зобов'язання збору за спеціальне водокористування в частині використання води для потреб гідроенергетики       

J0215801        Дод.8 Заява про відмову постачальника надати податкову накладну

J0294102        Дод.1 Розрахунок коригування сум ПДВ(спеціальної)      

J0299302        Дод.6 Довідка подається платниками, які заповнюють рядки 3, та/або 4, та/або 5 декларації, та підприємствами інвалідів         

J0299803        Заява про повернення суми бюджетного відшкодування              

J0294202        Дод.2 до декларації з ПДВ(спеціальної)Розшифровки подат. зобов.та подат.кредиту в розр.контр.  

J0215601        Повідомлення про делегування філіям права виписки податкових накладних 

J0215102        Дод. 5 Розшифровки подат. зобов. та подат. кредиту в розрізі контрагентів              

J0215501        Розрахунок податкових зобов'язань нарахованих отримувачем послуг, які постачаються нерезидентами, і т.д., не зареєстрованими як платники податку       

J0217003        Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість      

J0215202        Дод.2 Довідка щодо залишку від'ємного значення попереднього періоду    

J0299702        Заява про вибір квартального звітного (податкового) періоду            

J0600406        Податковий розрахунок збору за спец.водокористування... для потреб водного транспорту (крім стоянкового, службово-допоміжного і буксирного флотів)     

J0294302        Дод.3 до декларації з ПДВ(спеціальної)Розрах.питомої ваги варт.сільськ.товарів (послуг) до вартості всіх товарів (послуг)      

J0299402        Дод.3.Довідка про здійснення операцій,що не є об"єктом оподаткування (ст.196 розд.V Кодексу) та/або звільн.від оподат. 

J0294002        Дод.4. Довідка про неоподатковувані обороти до декларації з ПДВ(спеціальної)           

J0287004        Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ(переробного підприємства) п.11.21 Закону    

J0294702        Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ(спеціальна)         

J0297003        Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ(скорочена)          

J0209103        Дод.1 Розрахунок коригування сум ПДВ (скороченої)              

J0209202        Дод.2 Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів 

J0209302        Дод.3 Розрахунок питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів (послуг) до вартості всіх товарів (послуг)

J0299002        Додаток 4.Довідка подається платником при заповненні р.3 та/або р.4 податкової декларації з ПДВ (скороченої)

J0201109        Дод.1 Розрахунок коригування сум ПДВ (переробного підприємства)

J0285103        Дод.2 Розшифровки подат.зобов.та подат.кредиту в розрізі контр.(переробного підприємства)

J0209003        Податкова декларація з ПДВ (скорочена) 

J0320101        Дод.1 Розрахунок податкового зобов'язання з екологічного податку       

J0301203        Податкова декларація збору за місця паркування транспортних засобів    

F0320301        Дод.3 Розрахунок податкового зобов'язання з екологічного податку

J0311201        Перерахунок податкового зобов'язання збору за місця для паркування транспортних засобів

J0320201        Дод.2 Розрахунок податкового зобов'язання з екологічного податку       

J0303501        Податкова декларація туристичного збору                 

J0313501        Перерахунок податкового зобов'язання туристичного збору

J0320301        Дод.3 Розрахунок податкового зобов'язання з екологічного податку       

F0320401        Дод.4 Розрахунок податкового зобов'язання з екологічного податку        

J0320401        Дод.4 Розрахунок податкового зобов'язання з екологічного податку       

J0320501        Дод.5 Розрахунок податкового зобов'язання з екологічного податку       

J0320601        Дод.6 Розрахунок податкового зобов'язання з екологічного податку       

J0320701        Дод.7 Розрахунок податкового зобов'язання з екологічного податку       

J0302001        Податкова декларація екологічного податку              

J0811901        Додаток Розрахунок податкового зобов'язання з плати за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин

F0320501        Дод.5 Розрахунок податкового зобов'язання з екологічного податку       

J0801903        Податковий розрахунок з плати за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин

J0803601        Податковий розрахунок з плати за користування надрами для видобування корисних копалин 

J0836101        Дод. 1. Розрахунок податкового зобов'язання з плати за користування надрами для видобування корисних копалин   

J0836201        Дод. 2. Розрахунок податкового зобов'язання з плати за користування надрами для видобування корисних копалин

J0200110        Податкова декларація з ПДВ     

J0836301        Дод. 3. Перелік категорій запасів корисних копалин ділянок надр, що визначають об'єкт оподаткування платою за користування надрами для видобування корисних копалин

J0610404        Перерах.подат.зобов.збору за  спеціальне водокорист...для потреб водного транспорту (крім стоянк., службово-допом)     

J0600908        Податкова декларація збору: за спеціальне використання поверхневих та підземних вод    

F0320601        Дод.6 Розрахунок податкового зобов'язання з екологічного податку               

F0320701        Дод.7 Розрахунок податкового зобов'язання з екологічного податку               

F0600908        Податкова декларація збору: за спеціальне використання поверхневих та підземних вод    

F0610904        Перерахунок податкового зобов'язання збору за спеціальне водокористування в частині використання води,  в тому числі використання  води теплоелектростанціями з прямоточною системою водоспоживання,   

F0600406        Податковий розрахунок збору за спеціальне водокористування в частині використання поверхневих вод для потреб водного транспорту (крім стоянкового, службово-допоміжного і буксирного флотів)   

F0610404        Перерахунок податкового зобов'язання збору за  спеціальне водокористування в частині використання поверхневих вод для потреб водного транспорту  (крім стоянкового, службово-допоміжного і буксирно    

F0603404        Податковий розрахунок збору за спеціальне водокористування в частині використання води для потреб гідроенергетики

F0613404        Перерахунок податкового зобов'язання збору за спеціальне водокористування в частині використання води для потреб гідроенергетики       

F0801903        Податковий розрахунок з плати за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин   

J0610904        Перерах.подат.зобов.збору за спеціальне водокорист.поверхневих та підземних вод;викор. води теплоел. з прямот.сист.водопоcт,ЖКП...     

F0811901        Додаток Розрахунок податкового зобов'язання з плати за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин

F0803601        Податковий розрахунок з плати за користування надрами для видобування корисних копалин 

F0836101        Дод. 1. Розрахунок податкового зобов'язання з плати за користування надрами для видобування корисних копалин   

F0836201        Дод. 2. Розрахунок податкового зобов'язання з плати за користування надрами для видобування корисних копалин

F0836301        Дод. 3. Перелік категорій запасів корисних копалин ділянок надр, що визначають об'єкт оподаткування платою за користування надрами для видобування корисних копалин

F0601303        Податковий розрахунок збору за спеціальне використання лісових ресурсів

F0611301        Перерахунок податкового зобов'язання збору за спеціальне використання лісових ресурсів 

F0301203        Податкова декларація збору за місця паркування транспортних засобів    

F0311201        Перерахунок податкового зобов'язання збору за місця для паркування транспортних засобів

F0303501        Податкова декларація туристичного збору

F0313501        Перерахунок податкового зобов'язання туристичного збору

F0215102        Дод. 5 Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів

F0215202        Дод.2 Довідка щодо залишку від'ємного значення попереднього періоду    

F0200507        Дод.3: Розрахунок суми бюджетного відшкодування                

F0299803        Дод.4 Заява про повернення суми бюджетного відшкодування               

F0217003        Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ...  

F0215701        Дод.7 Розрахунок (перерахунок) частки використання сплаченого (нарахованого) податку за придбаними (ввезеними) товарами

F0215801        Дод.8 Заява про відмову постачальника надати податкову накладну

 

ДЕРЖКОМСТАТ

S1900607        1-торги (тендери). Звіт про проведення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти

 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ (МОЗ)

   НОВІ КВАРТАЛЬНІ ЗВІТИ

F41VAL17        Ф.№4-1д (валюта) Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами 

F42VAL17        Ф.№4-2д (валюта) Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ

F43_IM17        Ф.№4-3д (інші міністерства) Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

F7KDZM17        Ф 7д (заг. ф.) (інші міністерства) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F2KDMN17        Ф.№2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

FDMIN183        Додаток 32 (заг.ф.) (держ.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками   

F41DEP17        Ф.№4-1д (депозити) Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами

F2KDV17         Ф.№2д (валюта) Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

 

МІНПРОМПОЛІТИКИ

S2821009        1-ПВ. Звіт з праці (місячна)   

S2801109        1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)

S2800210        2-інвестиції. Капітальні інвестиції (квартальна)

S2823204        Податкова декларація з ПДВ

S2800304        Довідкова інформація по окремих показниках фінансово-господарської діяльності підприємств

S2829808        Акт прийомки квартальної звітності

 

МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ

РЕ001208        Ф.№2-інвестиції. Капітальні інвестиції (квартальна)

 

ПЕРВИННІ ДОКУМЕНТИ

PD012302        Довідка-розрахунок на виплату зарплати, затвердж.Пенсійн.фондом

PD012310        Довідка при видачу коштів для виплати заробітної плати без перевірки сум сплати єдиного внеску

PD012311        Повідомлення про відкликання довідки про видачу коштів для виплати заробітної плати без перевірки сум сплати єдиного внеску

 

ФСС від нещасних випадків

С0800101        Звіт про сплату заборгованості

 

ФСС з ТВП

С0900101        Заява на часткове фінансування оздоровлення дітей

C0101406        Ф14 (кв) Звіт про путівки на санаторно-курортне лікування та путівки до дитячих закладів оздоровлення

C0100222        Ф4-ФСС з ТВП (ФОП в грн з коп) Звіт по каштах загальнообов'якового держ.соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності

 

ДСЗУ

С0301102        Довідка про нараховану та виплачену заробітну плату особі, працевлаштованій за направленням центру зайнятості, використання робочого часу працівника та сплату єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування

       

   ЗМІНИ У ФОРМАХ

ДЕРЖКАЗНАЧЕЙСТВО

FRES3121        (для внутрішнього використання) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду

FRES3122        (для внутрішнього використання) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду

FRES3123        (для внутрішнього використання) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду 

FRES3124        (для внутрішнього використання) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду

 

ФСС з ТВП

С0600101        Заява-розрахунок

Зміни у таблиці, розміщеній на Зворотньому боці заяви-розрахунку:

1. При внесенні в поле "ПІБ" запису співробітника із підключеного довідника, також автоматично заповнюється наступне поле з назвою "№ страхового свідоцтва", у яке переноситься ідентифікаційний номер цього співробітника.

2. В кінці таблиці доданий підсумковий рядок "Разом", в якому автоматично підраховуються дані по колонках "Кількість днів, що підлягають оплаті" та "Сума".

 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я (МОЗ)

F3_402          Ф.№ 3-4 Звіт про виконання плану по штатах і контингентах закладів охорони здоров'я і соціального забезпечення 

FOZ24D01        Ф.№оз-2д/4д Звіт про виконання показників плану використання бюджетних коштівDesigned & Developed by
Alesya Pershina
lexika@intelserv.kiev.ua