На головну сторінку
На головну сторінку
Про БестЗвіт Програми Оновлення Реєстраційний ключ Як придбати Консультації Дилери СОІД Бухгалтерський клуб


  21-07-2011р.

ЗМІНИ У ОНОВЛЕННІ 8.02.003!

 

    ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ:

1. Модуль ЄДИНИЙ ВНЕСОК

   1.1. В таблиці 9 Додатку 4 (Е0409С01) дозволено вводити від'ємні значення в колонки 13 та 14.

   1.2. В таблиці 1 Додатку 4 (Е0401С01) ВІДМІНЕНО введене недавно автоматичне заповнення рядків 4.1.1, 4.1.3, 5.1 та 5.3 у зв'язку з тим, що зміни до Постанови ПФУ № 22-2 на поточний момент ще не затверджені Мінюстом.

Дані у ці рядки потрібно вносити ВРУЧНУ.

   1.3. Виправлена помилка при відображенні значення у полі "кількість сторінок" (з 1 та 2) у ярлику додатка 4 Е0400С01.

 

       НОВІ ФОРМИ:

ЗВІТНІСТЬ ЕМІТЕНТІВ/Особлива інформація емітентів

E0700301        Додаток 18. Відомості про дострокове погашення іпотечних облігацій

E0700901        Додаток 24. Відомості про заміну фінансової утсанови, яка обслуговує іпотечні активи у складі іпотечного покриття

E0700101        Додаток 16. Відомості про зміни у реєстрі іпотечного покриття або реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом

E0700201        Додаток 17. Відомості про заміну управителя іпотечного покриття, управителя іпотечних активів

E0700401        Додаток 19. Відомості про внесення змін до проспекту емісії іпотечних цінних паперів

E0700501        Додаток 20. Відомості прозаміну управителя ФОН за рішенням суду

E0701101        Додаток 25. Відомості про звернення стягнення на іпотечне покриття

E0700601        Додаток 21. Відомості прозаміну управителя ФОН у разі припинення управителя ФОН

E0700701        Додаток 22. Відомості про припинення функціонування ФОН

E0701201        Додаток 26. Відомості про конвертацію іпотечних сертифікатів або сертифікатів ФОН

E0700801        Додаток 23. Відомості про трансформацію (перетворення) іпотечних активів, які забезпечують виконання зобов'язань за розміщеними іпотечними сертифікатами

E0701301        Додаток 27. Відомості про прийняття рішення органом виконавчої влади про призупинення дії дозволів на право здійснення емісії іпотечних сертифікатів або сертифікатів ФОН

 

ЗВІТНІСТЬ ЕМІТЕНТІВ/Квартальна звітність

E0511101        Додаток 30 Інформація про конвертацію цінних паперів

E0511201        Додаток 31 Інформація про заміну управителя

E0511301        Додаток 32 Інформація про керуючого іпотекою

E0511401        Додаток 33 Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів

E0511501        Додаток 34 Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом

E0511601        Додаток 35 (ч.1) Інформація про іпотечне покриття

E0511701        Додаток 35 (ч.2) Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

E0500401        Додаток 28 (ч.1) Титульний аркуш

E0500501        Додаток 28 (ч.2) Зміст

E0500601        Додаток 28 (ч.3) Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб

E0500701        Додаток 28 (ч.4) Основні відомості про випущені акції

E0500801        Додаток 28 (ч.5) Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітент

E0500901        Додаток 28 (ч.6) Інформація щодо посади корпоративного секретаря

E0501101        Додаток 28 (ч.7) Інформація про господарську та фінансову діяльність

E0501201        Додаток 29 (ч.1) Титульний аркуш

E0501301        Додаток 29 (ч.2) Зміст

E0501401        Додаток 29 (ч.3) Інформація про емітента

E0501501        Додаток 29 (ч.4) Інформація про посадових осіб емітента

E0501601        Додаток 29 (ч.5) Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

E0501701        Додаток 29 (ч.6) Відомості про цінні папери емітента

E0501801        Додаток 29 (ч.7) Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

E0501901        Додаток 29 (ч.8) Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

E0511801        Додаток 35 (ч.3) Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних

E0511901        Додаток 35 (ч.4) Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

E0521201        Аудиторський висновок на предмет виявлення відповідності стану іпотечного покриття даним реєстру іпотечного покриття та вимогам Закону України "Про іпотечні облігації"

E0521101        Додаток 36 Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів .Designed & Developed by
Alesya Pershina
lexika@intelserv.kiev.ua