На головну сторінку
На головну сторінку
Про БестЗвіт Програми Оновлення Реєстраційний ключ Як придбати Консультації Дилери СОІД Бухгалтерський клуб


  22-07-2011р.

          ЗМІНИ У ОНОВЛЕННІ 9.05.000!

 Цей пакет кумулятивний, він включає всі попередні оновлення (9.04.001 - 9.04.003).

 

    ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ:

 

1.ВНЕСЕНІ ЗМІНИ у ДОВІДНИК "ПІЛЬГИ".

 

    НОВІ ФОРМИ

 ФОНД СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ІНВАЛІДІВ (ФСЗІ)

SF010101        Заява про надання фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі та цільової позики за рахунок коштів Фонду  

SF010201        Анкета заявника-роботодавця                    

SF010401        Звіт про використання коштів Фонду      

SF010301        Перелік обладнання та інших товарно-матеріальних цінностей, що планується придбати за рахунок коштів Фонду

 

    ЗМІНИ, ВНЕСЕНІ У ПОПЕРЕДНІХ ВЕРСІЯХ ПРОГРАМИ

    9.04.001:

   НОВІ ФОРМИ:

 ІНША ЗВІТНІСТЬ/Баланси:

S0100109 Ф1. Баланс

S0100207 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)

S0110007 1-м, 2-м. Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва Відкрито подання цих форм електронною поштою на ЦОЕЗ Держкомстату.

   

   ЗМІНИ У ФОРМАХ:

 ДЕРЖКАЗНАЧЕЙСТВО

Зміни у внутрішніх контролях, але вони стосуються лише звітів, які подаються в УАМН.

F4_1MD08        Ф №4-1д ...про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги…       

F4_2MD09        Ф №4-2д ...про надходження і використання коштів, отриманних за інш. джер. власних..   

F4_1KD17        Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами  

F4_2KD17        Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ 

   

 ДЕРЖКОМСТАТ:

S0301108 1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)  - Додано тарифну сітку (розділ 4).

S2703003 37-сг. Сівба та збирання врожаю сільськогосподарських культур, проведення інших польових робіт

S0423105 1-П. Терміновий звіт про виробництво промислової продукції (товарів, послуг) за видами У цій формі внесені такі зміни:

 - Оновлено довідник НПП: 

   код 36.50.12 (в тис.грн) - виключено з переліку (відповідно з інструкцією до форми).

   доданий новий код 26.61.11.500 "Плитки, плити, черепиця та аналогічні вироби з цементу, бетону або штучного каменю"  вимірювання тис.т

 

 9.04.002:

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

ДЕРЖКАЗНАЧЕЙСТВО

Для заповнення у звітах, які подаються в регіональні відділення Держказначейства полів "Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету" та "Код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" записами "Разом за класифікаціями" чи "Зведена за класифікаціями" в довідники КПКВ та ТКВМБ, які підключені до цих полів, додані такі записи.

 

  ЗМІНИ У ФОРМАХ:

 МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ:

S3000305        Показники виконання фінансового плану

 МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

MF000305        Показники виконання фінансового плану

 

 9.04.003:

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ:

 

1. ОНОВЛЕНО ДОВІДНИК "ДОВІДНИК ПРОФЕСІЙ" згідно з класифікатором професій ДК 003:2010, затвердженим Наказом Держспоживстандарту України від 28.07.2010 № 327.

Цей довідник підключений до окремих форм звітності, які подаються в ДСЗУ, ПФУ ТА Держкомстат.

УВАГА!

Користувачам програми потрібно у всіх таких формах перевірити актуальність обраних із довідника даних, для чого із відповідних полів відкрити оновлений довідник, переглянути та "переобрати" записи за необхідності. Після цього зберегти зміни у формі.

2. Модуль ЄДИНИЙ ВНЕСОК

   2.1. В таблиці 9 Додатку 4 (Е0409С01) дозволено вводити від'ємні значення в колонки 13 та 14.

   2.2. В таблиці 1 Додатку 4 (Е0401С01) ВІДМІНЕНО введене недавно автоматичне заповнення рядків 4.1.1, 4.1.3, 5.1 та 5.3 у зв'язку з тим, що зміни до Постанови ПФУ № 22-2 на поточний момент ще не затверджені Мінюстом.

Дані у ці рядки потрібно вносити ВРУЧНУ. 

3. ДОДАНО інформаційне повідомлення для форм ГНАУ.

4. УДОСКОНАЛЕНО ведення порядкового номеру (позиції з 26 по 32 у імені файлу податкової звітності).                

 

    НОВІ ФОРМИ:

 ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ   

J0287101        Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ(переробного підприємства)

F0217101        Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ...

J0217101        Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість

J0294801        Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ(спеціальна)

J0297101        Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ(скорочена)

PP100110        Розрахунок податку на прибуток підприємства

 ПЕНСІЙНИЙ ФОНД

P0100210        Заява (про розстрочення сум заборгованості)

 МІНПРОМПОЛІТИКИ

S2820204        003 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)

S2800305        008 Довідкова інформація по окремих показниках фінансово-господарської діяльності підприємств

S2829809        Акт прийомки квартальної звітності 

 

    ЗМІНИ У ФОРМАХ:

 ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ:

J0287101        Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ(переробного підприємства)

J1201003        Податкова накладна

J0294702        Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ(спеціальна)

J0297003        Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ(скорочена)

J0303501        Податкова декларація туристичного збору

F0303501        Податкова декларація туристичного збору

F1201003        Податкова накладна

J0110801        Додаток ЗВ до рядка 06.1 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства

J0120801        Додаток ЗВ до рядка 06.1 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства

J0150801        Додаток ЗВ до рядка 06.1 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства

 МІНПРОМПОЛІТИКИ:

S2870202        Декларація про валютні цінності, що належать резиденту України і знаходяться за її межами

S2829901        001 Анкета підприємства        

S2820105        Ф1 - Баланс (1)

S2800103        ФЗв Зведена таблиця основних показників, які комплексно характеризують господарську діяльність підприємства    

S2800502        009 Ф1-КЗ Кредиторська заборгованість підприємств (організацій по окремих показниках звітності)

S2829808        Акт прийомки квартальної звітності     

S2808206        010 Розрахунок частини прибутку (доходу), що підлягає сплаті до загального фонду Державного бюджету України    

S2821009        1-ПВ. Звіт з праці (місячна)   

S2801109        1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)

S2823204        Податкова декларація з ПДВ

 МІНПАЛИВЕНЕРГО

РЕ000305        Показники виконання фінансового плану



Designed & Developed by
Alesya Pershina
lexika@intelserv.kiev.ua