На головну сторінку
На головну сторінку
Про БестЗвіт Програми Оновлення Реєстраційний ключ Як придбати Консультації Дилери СОІД Бухгалтерський клуб


  16-08-2011р.

ЗМІНИ У ОНОВЛЕННІ 9.06.000!

Цей пакет кумулятивний, він включає всі попередні оновлення (9.05.001 - 9.05.005).

  

  ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ:

 

1. БЮДЖЕТНА КОНФІГУРАЦІЯ.

  1.1. В картку установи /Додатково додане нове поле "Код типової відомч. класиф. (КТВК)", до якого підключений довідник "КВК для місцевих бюджетів".

  Поле заповнюють бюджетні установи, які фінансуються з місцевих бюджетів та звітуються за формами із папки: Довідники/Реєстр бланків/Держказназначейство/Місцевий бюджет.

  Даними із цього поля автоматично заповнюватимуться відповідні поля у звітах.

  1.2. Поля "Код відомчої класифікації (КВК)" та "Код типової відомч. класиф. (КТВК)" не обов'язкові для заповнення. Рекомендується заповнювати одне із полів залежно від фінансування, і дані з цього поля переноситимуться у відповідні поля звітів. 

 

2. УДОСКОНАЛЕНА ПРОЦЕДУРА ВІДНОВЛЕННЯ РЕЗЕРВНОЇ КОПІЇ УСТАНОВИ.

 

3. НОВІ ДОВІЛНИКИ/ Загальні:

"Перелік типів випуску цінних паперів (ДКЦПФР)"

"Перелік та коди видів діяльності (ДКЦПФР)"

"Типи акціонерних товариств (ДКЦПФР)"

 

   НОВІ ФОРМИ:

ДСЗУ/Доходи

C0102401        СПИСОК застрахованих осіб, у яких виникло право на допомогу, та розрахунок суми допомоги щодо кожної особи

C0102501            ЗАЯВА про виділення коштів для фінансування витрат на оплату праці

 

 

 

 

              

          ЗМІНИ, ВНЕСЕНІ У ПОПЕРЕДНІХ ВЕРСІЯХ ПРОГРАМИ

     9.05.001:

ЗМІНЕНО АЛГОРИТМ ПЕРЕВІРОК ТА РОЗРАХУНКІВ ПОДАТКОВИХ ЗВІТІВ:

J0500103             Ф. №1ДФ Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку

F0500103        Ф. №1ДФ Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку

J1391101             Повідомлення про реєстрацію електронного цифрового підпису

J0140401             Додаток АМ до рядків 07.1.4 - 07.1.7 та рядка 07.2.2 додатка ІВ до рядка 07 Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика

J0130701             Додаток АМ до рядків 06.5, 06.6, 06.7, 06.8.1 додатка ІВ до рядка 06 Податкової декларації з податку на прибуток банку

J0110601             Додаток АМ до рядків 05.1.3, 05.1.4 додатка СВ до рядка 05.1 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства

J0110901             Додаток АВ до рядка 06.2 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства

J0111001             Додаток ВЗ до рядка 06.3 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства

J0113301             Додаток AM до рядків 05.1.2, 05.1.3 додатка СВ  до рядка 05.1  Податкової декларації про результ.спільн.діяльн. на території України без створ.юр.особи

J0113601             Додаток АВ до рядка 06.2 Податкової декларації про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи

J0113701             Додаток ВЗ до рядка 06.3 Податкової декларації про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи

J0120601             Додаток АМ до рядків 05.1.3, 05.1.4 додатка СВ до рядка 05.1 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства

J0120901             Додаток АВ до рядка 06.2 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства

J0121001             Додаток ВЗ до рядка 06.3 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства

J0121101             Додаток ІВ до рядка 06.5 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства

J0150601             Додаток АМ до рядків 05.1.3, 05.1.4 додатка СВ до рядка 05.1 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства

J0150901             Додаток АВ до рядка 06.2 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства

F1391101             Повідомлення про реєстрацію електронного цифрового підпису

J0151001             Додаток ВЗ до рядка 06.3 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства

J0151101             Додаток ІВ до рядка 06.5 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства

J1391001             Договір про забезпечення електронного документообігу платника податків з Державною податковою інспекцією засобами телекомунікаційного зв'язку

F1391001             Договір про забезпечення електронного документообігу платника податків з Державною податковою інспекцією засобами телекомунікаційного зв'язку

MІНПРОМПОЛІТИКИ (зміни в розрахунках):

S2820204             Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)

S2800305             Довідкова інформація по окремих показниках фінансово-господарської діяльності підприємств

  

     9.05.002:

   НОВІ ФОРМИ:

ПЕНСІЙНИЙ ФОНД/Доходи

P0100220            Заява (про розстрочення недоїмки) стратегічних підприємств

P0100230            Заява (про розстрочення штрафів пені) стратегічних підприємств

P0100240            Форма типового договору про розстрочення недоїмки із сплати внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування підприємствам, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави

P0100250            Форма типового договору про розстрочення сум штрафів та пені

   ЗМІНЕНІ ФОРМИ:

МІНПРОМПОЛІТИКИ:

S2830105             Фінансовий план підприємства            

S2830305             Показники виконання фінансового плану

В цих формах додані та змінені програми "перетяжки" даних.

ДЕРЖКАЗНАЧЕЙСТВО

У звітах, які подаються до місцевих казначейств, поле "MY_DATE" відкрите для редагування.

FDOD3403          Довідка про надходження у натуральній формі

FDOD3404          Довідка про надходження у натуральній формі (місцевий бюджет)

F2MD08                              Ф №2д ...про надходження та використання коштів загального фонду

F2MM08                             Ф №2м ...про надходження та використання коштів загального фонду

F4_4MD08          Ф №4-4д Звіт  про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соц-економ та культ розвитку

F4_3MD08          Ф №4-3д ...про надходження і використання інш. надходжень спец.фонду

F4_3MM08        Ф №4-3м ...про надходження і використання інш. надходжень спец.фонду

F4_1MD08          Ф №4-1д ...про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги…

F4_1MM08        Ф №4-1м ...про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги…

F2MVAL08          Ф № 2-валюта ...про виконання  загального фонду кошторису установи

F4_2MD09          Ф №4-2д ...про надходження і використання коштів, отриманних за інш. джер. власних..

F4_2MM09        Ф №4-2м ...про надходження і використання коштів, отриманних за інш. джер. власних..

 

     9.05.003:

   ЗМІНЕНІ ФОРМИ:

ДЕРЖКОМСТАТ:

S0501406             14-ЗЕЗ. Звіт про придбання (продаж) товарів для забезпечення життєдіяльності транспортних засобів, потреб пасажирів та членів екіпажу

Змінені контролі.

S0423105             1-П. Терміновий звіт про виробництво промислової продукції (товарів, послуг) за видами

Відредагований довідник НПП.

 

     9.05.004:

   НОВІ ФОРМИ:

ДСЗУ

C0102101            ПОВІДОМЛЕННЯ про початок простою, що може призвести до часткового безробіття

C0102201            ЗАЯВА про виділення коштів для виплати допомоги по частковому безробіттю

C0102301            Довідка про стан фінансово-економічної діяльності підприємства або цеху, дільниці за останні 12 календарних місяців, що передують місяцю початку часткового безробіття

 

     9.05.005!

 

ЗМІНИ у ФОРМАХ:

ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ

 

ДПС України ЗМІНИЛА ДАТИ ПОЧАТКУ ДІЇ для таких звітів:

  на "01.04.2008 року"

J0131501             Додаток до додатків ЦП, ІВ, ПН ТА РН Податкової декларації з податку на прибуток банку                          

J0111801             Додаток до додатків ІВ, ІД, ЗВ, ВЗ, АВ, СВ Податкової декларації з податку на прибуток підприємства               

J0121801             Додаток до додатків ІВ, ІД, ЗВ, ВЗ, АВ, СВ Податкової декларації з податку на прибуток підприємства               

J0151801             Додаток до додатків ІВ, ІД, ЗВ, ВЗ, АВ, СВ Податкової декларації з податку на прибуток підприємства               

 

 

на "01.06.2008 року"

J0185101             Додаток ПН до Розрахунку оподатковуваного прибутку та податку на прибуток постійного представництва нерезидента               

J0165101             Додаток ПН до Розрахунку оподатковуваного прибутку та податку на прибуток нерезидента      

J0165201             Додаток ВП до Розрахунку оподатковуваного прибутку та податку на прибуток нерезидента       

J0165301             Відомості про доходи (прибуток),що звільн. від оподатк. на підставі  міжнародних дог. України   

J0185201             Додаток ВП до Розрахунку оподатковуваного прибутку та податку на прибуток постійного представництва нерезидента               

J0113801             Додаток ІВ до рядка 06.5 Податкової декларації про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи         

J0113001             Додаток ІД до рядка 03 Податкової декларації про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи         

J0113101             Додаток  СБ до рядка 03.10 додатка ІД  до рядка  03 Податкової декларації  про результ.спільн.діяльн. на території України без створ.юр.особи        

J0113901             Додаток ПН до рядка 13 Податкової декларації про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи         

J0113201             Додаток СВ до рядка 05.1 Податкової декларації про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи        

J0113301             Додаток AM до рядків 05.1.2, 05.1.3 додатка СВ  до рядка 05.1  Податкової декларації про результ.спільн.діяльн. на території України без створ.юр.особи

J0114001             Додаток ВП до рядків 16 - 19 та 21 - 24 Податкової декларації про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи   

J0113401             Додаток ВО до рядка 05.1.5 додатка  СВ  до рядка 05.1 Податкової декларації про результ.спільн.діяльн. на території України без створ.юр.особи      

J0113501             Додаток ЗВ до рядка 06.1 Податкової декларації про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи        

J0113601             Додаток АВ до рядка 06.2 Податкової декларації про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи        

J0113701             Додаток ВЗ до рядка 06.3 Податкової декларації про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи        

J0114101             Додаток до додатків АВ, ВЗ, ІВ, ІД. ЗВ, СВ Податкової декларації про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи

J0100606             Розрахунок оподатковуваного прибутку та податку на прибуток нерезидента       

J0100805             Розрахунок оподатковуваного прибутку та податку на прибуток постійного представництва нерезидента

 

Ці зміни дають можливість подавати "уточнюючі" звіти.Designed & Developed by
Alesya Pershina
lexika@intelserv.kiev.ua