На головну сторінку
На головну сторінку
Про БестЗвіт Програми Оновлення Реєстраційний ключ Як придбати Консультації Дилери СОІД Бухгалтерський клуб


  19-12-2011р.

ЗМІНИ У ОНОВЛЕННІ 8.08!

  Цей пакет кумулятивний, містить попереднє оновлення (8.07.001).

 

  ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ:

 

1.  РЕЄСТР ПОДАТКОВИХ НАКЛАДНИХ

  1.1. УВАГА!

У зв'язку з вступом в дію НАКАЗУ Міністерства Фінансів України N 1379 "Про затвердження форми податкової накладної та Порядку заповнення податкової накладної" з 16.12.2011 р. у Реєстрі Податкових накладних реалізована можливість вибору бланків Податкових накладних та Додатків до них, необхідних користувачу для заповнення.

  Вибір бланків (старих чи нових) пропонується у періоді "Грудень", починаючи з дати 16.12.2011.

  1.2. Наказ № 1379 (з Порядком заповнення ПН) доданий у програму та викликається із: Звітність/ Податкові накладні/./ Довідка /"Наказ №1379 та інструкція до ПН".

  1.3. ДОДАНІ 2 НОВИХ ПОЛЯ в КАРТКУ УСТАНОВИ - "Філія" та "Назва головного підприємства".

   (УСТАНОВИ/ РЕЄСТР УСТАНОВ/ КАРТКА ПІДПРИЄМСТВА/ Підприємство).

   Призначені та заповнюються філіями та структурними підрозділами, яким головною установою делеговане право виписки податкових накладних.

     - Згідно п.1 Порядку № 1379  в ПН вказується назва головної установи - платника податку та назва філіалу.

     - Якщо відмічене поле "Філія" та внесена назва головної установи в полі "Назва головного підприємства" - автоматично заповнюватимуться відповідні поля у новій ПН та додатках.

 

2. РЕАЛІЗОВАНА МОЖЛИВІСТЬ підпису ЗАЯВИ ПРО РЕЄСТРАЦІЮ БАЗ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ для "Державної служби захисту баз персональних даних".

    Виконується у модулі Звітність/Документи на підпис.

  2.1. Заява... заповнюється на сайті https://rbpd.informjust.ua/.

  2.2. Створену на сайті заяву потрібно зберугти у форматі XML у вибраному каталозі на локальному диску комп'ютера користувача (згідно Інструкції на сайті).

  2.3. Підписання "Заяви..." виконується у програмі Бест Звіт Корпорація, тому збережений файл потрібно імпортувати у модуль "Документи на підпис":

         - Звітність/Документи на підпис/Файли/Документ/Додати файл;

         - Вказати шлях до каталогу, де збережений файл;

         - Після імпорту файл "Заяви..." поміщається у закладку Файли;

         - Підписати файл сертифікатом КЕРІВНИКА УСТАНОВИ

(Згідно з Повідомленням Державної служби з питань захисту персональних даних (http://www.zpd.gov.ua/indexPovidomlenya.html) внесено зміни до "Інструкції із створення та подачі заяви в електронній формі", а саме відносно посадової особи, яка підписує файл Заяви - КЕРІВНИК УСТАНОВИ).

  2.4. Далі потрібно зберегти підписаний файл у каталозі разом з непідписаною заявою:

        - Документи на підпис/ Документ/ Зберегти на диску....;

        - Вказати шлях шлях до каталогу, де збережений файл непідписаної заяви та зберегти.

        - В цей же каталог зберегти також сертифікат КЕРІВНИКА... (Сервіс/Ел. пошта/Управління сертифікатами/... виділити сертифікат/Зберегти на диск...)

  2.5. Подання "Заяви..." виконується через сайт https://rbpd.informjust.ua/.

         Згідно "Інструкції із створення та подачі заяви в електронному вигляді", розміщеної на сайті, подаються:

            1. файл сформованої, але непідписаної ЕЦП Заяви,

            2. файл Заяви, підписаної ЕЦП КЕРІВНИКА,

            3. Файл сертифікату КЕРІВНИКА УСТАНОВИ.

        - через меню сайту Подати заяву/ Подати заяву в електронному вигляді/  вкажіть шлях до каталогу із збереженими файлами та завантажте їх на сайт.

  2.6. Після успішної реєстрації заяви на адресу електронної пошти заявника, вказану у заяві, надходить повідомлення про успішне подання, яке містить реєстраційний номер заяви (згідно Інструкції... на сайті).

(Детальніше про реєстрацію персональних даних - на сайті  Державної служби України з питань захисту персональних даних http://www.zpd.gov.ua/).

 

3. Додано "Протокол імпорту.." при завантаженні файлів у форматі внутрішній XML.

4. Модуль Реєстр документів. Видалене текстове меню Персоніфікація.

   - Нагадуємо, що модуль формування річної персоніфікованої звітності (по 2009 рік включно) перенесений у:

     ЗВІТНІСТЬ/Звітність ПФУ по 2010 рік/Річна звітність.

5. Податкова Накладна. Збільшена кількість символів до 500 при внесенні вручну даних у поле "Номенклатура постачання товарів/послуг продавця". 

 

     НОВІ ФОРМИ

  

 ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ:

J1201004                    Податкова накладна              

J1201104                    Додаток 1 до податкової накладної.

J1201204                    Додаток №2 до податкової накладної "Розрахунок коригування..."                     

F1201004       Податкова накладна 

F1201104       Додаток 1 до податкової накладної.

F1201204       Додаток №2 до податкової накладної "Розрахунок коригування..."        

 

ІНША ЗВІТНІСТЬ

S0200107       Форма 503 (в цілих). Звіт про залучення та обслуговування кредиту за договором з нерезидентом           

S0200606       Форма 504 (в цілих). Прогноз операцій з одержання та обслуговування кредиту за договором з нерезидентом    

 

                ЗМІНИ, ВНЕСЕНІ у ПОПЕРЕДНІХ ВЕРСІЯХ ПРОГРАМИ:

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ:

 

1.  Модуль Звітність/ЄДИНИЙ ВНЕСОК

   1.1. Довідник "Категорії застрахованої особи" - уточнені назви категорій ЗО.

   1.2. Таблиця 5 Додатка 4 (Е0405D01).

         - Додано попередження при створенні дублюючих записів.

   1.3. Таблиця 2 Додатка 4 (Е0402D01)

         - Реалізане автоматичне заповнення Таблиці 2 за даними, внесеними у Таблиці 8.

   1.4. ДОДАТОК 5,6,7.

         - Виправлена помилка відображення коду органу ПФУ з "0" на початку коду при заповненні однойменного поля.

   

2. Додано панель прогрес-бару (індикатор виконання процесу), що відображає стан обробки звітів під час пакетної відправки.

3. Додана можливість виклику модуля "Журнал передачі пакетів" новою кнопкою на панелі інструментів у головному вікні програми.

4. Виправлено помилку сортування за кодом ЄДРПОУ у реєстрі установ.

5. Реалізовано збереження шляху до обраного каталогу під час експорту в формат XML із відкритого документу.

6. Збільшено максимальний розмір довжини текстового поля до 1000 символів.

 

               НОВІ ФОРМИ:

               МО України

MOU00203    Показники фінансово-економічної діяльності державного підприємства Міноборони України 

MOU00302    Довідка щодо сплати підприємством податків, зборів (обов'язкових платежів) до бухгалтерської звітності

MOU00501    Примітки до форми 1-Б державного підприємства Міноборони України                                   

 

              ЗМІНИ У ФОРМАХ:

            ЗВІТНІСТЬ ЕМІТЕНТІВ

Е0201703       Додаток 39. Інформація про випуски іпотечних облігацій

Е0201803       Додаток 40. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

Е0201903       Додаток 41. Основні відомості про ФОН

У зв'язку з цим також внесені зміни у модуль вивантаження в формат ДКЦПФР (.dbf)Designed & Developed by
Alesya Pershina
lexika@intelserv.kiev.ua